Bože, celé nebe, hvězdy, jiskru Tebe ve vnitřním slunci nevidět ...

Můžeme změnit jen to, o čem víme, že existuje. Ale jak to udělat prakticky? 

Dnes mi jedna známá vyprávěla, jak se v práci, která je jen dočasnou brigádou, setkává s jistou paní, která je permanentně nevrlá, nespokojená, všechno kritizuje, pomlouvá... Moje známá pocítila, že pobývat v její přítomnosti je pro ni už skoro nesnesitelné, že je to jen otázkou pevné vůle, aby vydržela, než jí ta brigáda skončí. Ale zároveň si uvědomila, že sotva ... více v textu níže

Pokud připustíme, že podzimní období je probouzením vnitřního slunce, pak v tomto čase, listopadovém, už naše vnitřní slunce vystoupilo nad obzor duše. Co to znamená prakticky?

Vnitřní slunce je obrazem vnitřní moudrosti. Vnitřní slunce pomáhá člověku prosvětlit vlastní myšlenky. Je to příležitost k vědomému a jasnějšímu pocitu vlastní sebedůvěry, jinými slovy sebevědomí. Uvědomění si a pocit vnitřního slunce přináší radost z vlastního duchovního probuzení - chce zářit navenek. Ne, aby oslňovalo okolí či ostatní, ale aby člověku svítilo na jeho vlastní cestě, ze které se může vědoměji a vědoměji radovat. Takový způsobem vyzářená radost, nebo světlo, je jedno jak to nazveme, je prostě a jednoduše vyzářena ven do světa a stává se radostí i pro všechen vnější svět. Věřte nebo ne, jen naše vědomí vlastní radosti se může stát radostí i pro ostatní.

Dnes mi jedna známá vyprávěla, jak se v práci, která je jen dočasnou brigádou, setkává s jistou paní, která je permanentně nevrlá, nespokojená, všechno kritizuje, pomlouvá... Moje známá pocítila, že pobývat v její přítomnosti je pro ni už skoro nesnesitelné, že je to jen otázkou pevné vůle, aby vydržela, než jí ta brigáda skončí. Ale zároveň si uvědomila, že sotva pocítí svou vlastní radost (při představě její nové cesty, na kterou se chystá), jakoby všechno pominulo - jakoby ta paní zmizela, najednou není v její blízkosti, někam se sebere a odejde, najednou jako by čas plynul rychleji, pracovní doba skončí... apod.) Zpravidla to znamená, že paní "nevrlá" neunese tolik světla, které vyzařuje moje známá díky své radosti, takže se vzdálí, ale každopádně je tím světlem radosti dotčena. Dotčena je správné slovo. Možná je to v souvislosti s jejím životním pocitem, kterého si zřejmě není plně vědoma, až nesnesitelné, proto se vzdálí. Protože cokoliv kdokoliv vyzařuje ven, vždycky se dotýká druhých. Jedná-li se o energii světla a radosti, může to být pro druhé s určitou rovinou vědomí (nevědomí) těžko snesitelné a mohou se cítit dotčeni. Ale navždy jsou dotčeni dobrým světlem, tedy dotklo se jich něco světlého, dobré světlo. Naopak z jiného úhlu pohledu může být každá naše dotčenost dobrým východiskem k sebepoznání, pokud opustíme cestu kritizování (díky otázce: Co se to děje a proč?)...

Duchovní energie tohoto týdne přinášejí možnost být si vědoměji vědom všeho, co je. Což obnáší vědomí toho, kde se konkrétně ocitáme, co děláme, s kým se setkáváme, kam máme namířeno, jaké jsou naše touhy... Uvědomění si své konkrétní situace, konkrétních okolností a skutečností, je prvním krokem ke změně. Té ale vždy předchází přijetí aktuální situace. Nemůžeme totiž změnit nic, čeho si nejsme vědomi. Můžeme změnit jen to, o čem víme, že existuje. Uvědomění si své aktuální situace je prvním krokem. Tím druhým, stejně důležitým, je přijetí této situace. Současně je dobré uvědomovat si také svůj životní pocit, jaký máme právě teď. A ten upřímně pojmenovat a svobodně se rozhodnout pro změnu pocitu, pro radost. Pak už stačí jen být radostným pozorovatelem proměny okolností, které jdou vždy ruku v ruce s našimi pocity. To je praktická rada pro život v přítomném okamžiku, o kterém se v poslední době hodně mluví.

Takové rozhodnutí pro radost, které chtě nechtě člověk vyzařuje ven, je stejným darem světu, jako slunce v létě. Jako bychom vydechováním naší vědomé radosti na podzim vraceli přírodě to, co nám od jara do podzimu darovala prostřednictvím fyzického slunce a tepla.

Nastal čas, kdy dozrávají plody našeho vnitřního života. Jako bychom celé nebe nesli v sobě a z něj dovolili vnitřnímu slunci hřát a nechat tvořit, co je v nás. Je to možné. Ale samo, bez našeho vědomí, se tak nestane.

Jak to vše udělat prakticky se dočtete v samostatném článku: Jak rychle a snadno všechno bahno ve zlato proměnit

Mantra na tento týden:

Bože, celé nebe, hvězdy,
jiskru Tebe
ve vnitřním slunci nevidět.

S vděčností
vydechuji sebe

tak či tak

a vědomě nechám zrát
plody radosti.

...

Buďte šťastni

V Ostravě 1. 11. 2019

©Yvell

Článek je možno šířit či kopírovat v nezměněné podobě, s aktivním uvedením autora a odkazů.


Přečtěte si související článek Jak rychle a snadno všechno bahno ve zlato proměnit

...Člověk se v této době někdy těžko orientuje v té směsi nekonečných nabídek duchovních pomocí, kurzů, přednášek, lekcí, které nabízejí jak rychle a snadno všechno bahno ve zlato proměnit. Bahnem mám na mysli v tomto významu jen slovní obraz pro všechno nepříjemné, negativní, a zlato je obrazem hojnosti a štěstí na všech rovinách.

Určitě už mnohé z vás napadlo, že to buď není možné, a nebo ti nabízející lžou a podvádějí, když vám to nabízejí. Možná jste už zaplatili pytle peněz a ono pořád nic. Tak kde je zakopaný pes? ... více zde