Vědomí duše

Kalendář vědomí duše

Meditace i texty jsou inspirovány knihou Rudolfa Steinera Kalendář duše, a výsledkem mé skoro třicetileté "práce" s tímto tématem. Teprve až "dnes", myšleno v tomto období, ke mně promluvila duše vážně a nekompromisně, že je nejvyšší čas sdílení s ostatními. R. Steiner na mnoha místech svých knih a přednášek explicitně, a téměř všude mezi řádky sděluje, že to nejlepší, k čemu by jeho tvorba, život a dílo mohlo být, je inspirovat druhé k jejich vlastnímu vědomému tvoření v souladu jak s jejich poznáním, tak s dobou, místem a časem, ve kterém se ocitají. Vždy v souladu rozumu i citu. Jsem mu vděčná za mnohé dobré v životě mém i v životě mých blízkých. 

Je nejvyšší čas probouzet vědomě svou mysl i srdce k Božskému světlu.  

Budiž tato práce inspirací pro vaše vlastní tvoření, nikoli dogmatem k doslovnému přijímání.


Týden od 14. - 20. 10. je popsán na samostatné stránce. Naděje.Aktuální duchovní zprávy, 7. 10. 2019:

Můžete se uzdravovat sami. Je to nejen možné, ale i nezbytné. Sami, sami, s plnou důvěrou v Božské světlo v sobě sama.

Inspirujte se od druhých a inspirujte druhé vším dobrým.

Dobré se děje tehdy, když jste si vědomi své mysli i srdce a vědomě se rozhodujete pro čisté Božské Světlo. Vzájemnost vědomé mysli a Božské inteligence, jíž jsme součástí.


Archanděl Michael se zjevuje s klidnou a laskavou podporou, 

abychom v sobě tvořili, tedy vnímali a nechali růst a sílit výhonek duševních sil, vědomé rozhodnutí pro Světlo. 

Je to velmi důležité, není to žádný rozmar ani fráze.

Duchovní energie týdne od 7. 10. - 13. 10.

Meditace

Text (vysvětlení - inspirace - povídání)

Kresba - Šárka Raichová (chráněno autorskými právy)


Doplnění/vysvětlení:
Veškerá dostupná literatura, knihy, videa, rozhovory, cokoliv - jsou pouze inspirací k vlastní "práci". Ano, bylo tomu tak vždy, takže nic nového se neděje, ale rozdíl spočívá v tom, že nikdy dříve nebylo tak jednoduché a elegantně snadné naslouchat vnitřní moudrosti, jako je tomu v této době. Duchovní portály pro uzdravení člověka i celé planety jsou otevřené. Druhou stranou této mince v duálním světě, tohoto daru současného světa, tedy elegantní jednoduchosti v naslouchání vnitřní moudrosti, je skoro povinnost, tedy nezbytnost tak učinit.

Internet a sociální sítě nabydou smysluplnosti, pokud jejich prostřednictvím budeme sdílet vše dobré, co se v našich osobních životech v rovině uzdravování (fyzické, mentální, citové, duševní a duchovní...) podařilo. Takové informace, ať už příběhy nebo různé zprávy, budou vždy inspirací pro druhé. Protože co se podaří jednomu člověku, je pak mnohem snadnější i pro všechny ostatní.


Duchovní pomoc Archanděla Michaela

Duchovní energie týdne od 29. 9. - 5. 10.

 

Meditace

Text (vysvětlení - inspirace - povídání)Text (vysvětlení - inspirace - povídání)Podzimní rovnodennost - očista duše

Duchovní energie týdne od 22. 9. - 29. 9.

 

Meditace

Text (vysvětlení - inspirace - povídání)