Vědomí duše

Kalendář vědomí duše

Aktuální týden od 25. 11 - 1. 12. je popsán na samostatné stránce zde 

Proč by se měl člověk snažit o nějaké vědomé uvědomování? 

aneb jak nám pomáhají energie tohoto týdne

Meditace i texty jsou inspirovány knihou Rudolfa Steinera Kalendář duše, a výsledkem mé skoro třicetileté "práce" s tímto tématem. Teprve až "dnes", myšleno v tomto období, ke mně promluvila duše vážně a nekompromisně, že je nejvyšší čas sdílení s ostatními. R. Steiner na mnoha místech svých knih a přednášek explicitně, a téměř všude mezi řádky sděluje, že to nejlepší, k čemu by jeho tvorba, život a dílo mohlo být, je inspirovat druhé k jejich vlastnímu vědomému tvoření v souladu jak s jejich poznáním, tak s dobou, místem a časem, ve kterém se ocitají. Vždy v souladu rozumu i citu. Jsem mu vděčná za mnohé dobré v životě mém i v životě mých blízkých. 

Je nejvyšší čas probouzet vědomě svou mysl i srdce k Božskému světlu.  

Budiž tato práce inspirací pro vaše vlastní tvoření, nikoli dogmatem k doslovnému přijímání.


Předchozí týdny:


Jak neupadnout do duševního bezvědomí

Týden od 18. - 24. 11.

Nepochybuji, že by někdo pochyboval o tom, že svět, celý vesmír, vesmírná tělesa a vůbec všechno, co je, že by bylo jen bezduchým uspořádáním. Nepochybuji, že by někdo pochyboval o tom, zda žijeme ve světě bez souvislostí. A přesto stále znovu a znovu vidím a slyším, že není-li hmatatelný důkaz pro nehmatatelné skutečnosti, pak je potřeba dát "ruce pryč" od takových tvrzení, potažmo lidí. Krásné na tom všem je, že odmítání duchovních souvislostí vede každého tu a tam k hledání duchovní pomoci. A obráceně - přijetí duchovních souvislostí vede každého tu a tam k novému poznávání a posléze i poznání, že existují hmatatelné důkazy. Jako by vesmír, Bůh, měl smysl pro humor.... 


V tomto týdnu tedy vše plynule pokračuje, minutu za minutou sílí vnitřní světlo do své plnosti... (více v textu)

Mantra na tento týden je součástí textu, který si můžete zdarma stáhnout.

Všechno, co nevidět, uzraje - od radosti k moudrosti 

Týden od 11. - 17. 11.

aneb jak nám pomáhají energie tohoto týdne

Tento svatomartinský týden přináší legendu o sv. Martinovi, který se podělil s chudákem o svůj plášť, aby jej zahřál, jinými slovy nám obrazně sděluje, že darovat světlo a teplo vnějšímu světu je vždy aktem svobodné vůle a rozhodnutí. Ale darovat můžeme jen to, o čem víme, že máme. Ne náhodou nám tato legenda křižuje životní cestu právě v listopadovém sychravém období.Bože, celé nebe, hvězdy, jiskru Tebe ve vnitřním slunci nevidět ... 

energie týdne od 4. - 10. 11.

Pokud připustíme, že podzimní období je probouzením vnitřního slunce, pak v tomto čase, listopadovém, už naše vnitřní slunce vystoupilo nad obzor duše. Co to znamená prakticky? 

Můžeme změnit jen to, o čem víme, že existuje. Ale jak to udělat prakticky?

více v textu... (ke stažení zdarma)

Více se dočte v textu, který si můžete stáhnout.
Meditace - mantra k meditaci na tento týden je uvnitř textu

Text (ke stažení - zdarma)


Více se dočte v textu, který si můžete stáhnout.
Meditace - mantra k meditaci na tento týden je uvnitř textu

Text (ke stažení - zdarma)

Přítomný okamžik - energie týdne od 21. - 27. 10.

Když zasadíte semínko do země, vyroste. Nebo s ním musíte nějak složitě a namáhavě pracovat, aby vyrostlo? Nemusíte. Víte, že vyroste. Ani nemusíte věřit, protože to víte. 

Tak jednoduchá a prostá je celá příroda hmotná, fyzická, ale i nehmotná, energetická, emoční, myšlenková, vibrační...

Co nám tedy duchovní energie snášejí v tomto týdnu?

Co můžete udělat prakticky?


DÍVEJTE SE ... aby NADĚJE oživila vaši životní sílu.

NADĚJE - duchovní energie týdne od 14. - 20. 10 

Naděje prosvětluje myšlenky do takové záře, že zdánlivě neřešitelné se vyřeší. Ne samo, ale vašima rukama a s radostí, lehkostí a důvěrou. Aktuální duchovní zprávy, 7. 10. 2019:

Můžete se uzdravovat sami. Je to nejen možné, ale i nezbytné. Sami, sami, s plnou důvěrou v Božské světlo v sobě sama.

Inspirujte se od druhých a inspirujte druhé vším dobrým.

Dobré se děje tehdy, když jste si vědomi své mysli i srdce a vědomě se rozhodujete pro čisté Božské Světlo. Vzájemnost vědomé mysli a Božské inteligence, jíž jsme součástí.


Archanděl Michael se zjevuje s klidnou a laskavou podporou, 

abychom v sobě tvořili, tedy vnímali a nechali růst a sílit výhonek duševních sil, vědomé rozhodnutí pro Světlo. 

Je to velmi důležité, není to žádný rozmar ani fráze.

Duchovní energie týdne od 7. 10. - 13. 10.

Meditace

Text (vysvětlení - inspirace - povídání)

Kresba - Šárka Raichová (chráněno autorskými právy)


Doplnění/vysvětlení:
Veškerá dostupná literatura, knihy, videa, rozhovory, cokoliv - jsou pouze inspirací k vlastní "práci". Ano, bylo tomu tak vždy, takže nic nového se neděje, ale rozdíl spočívá v tom, že nikdy dříve nebylo tak jednoduché a elegantně snadné naslouchat vnitřní moudrosti, jako je tomu v této době. Duchovní portály pro uzdravení člověka i celé planety jsou otevřené. Druhou stranou této mince v duálním světě, tohoto daru současného světa, tedy elegantní jednoduchosti v naslouchání vnitřní moudrosti, je skoro povinnost, tedy nezbytnost tak učinit.

Internet a sociální sítě nabydou smysluplnosti, pokud jejich prostřednictvím budeme sdílet vše dobré, co se v našich osobních životech v rovině uzdravování (fyzické, mentální, citové, duševní a duchovní...) podařilo. Takové informace, ať už příběhy nebo různé zprávy, budou vždy inspirací pro druhé. Protože co se podaří jednomu člověku, je pak mnohem snadnější i pro všechny ostatní.


Duchovní pomoc Archanděla Michaela

Duchovní energie týdne od 29. 9. - 5. 10.

 

Meditace

Text (vysvětlení - inspirace - povídání)Text (vysvětlení - inspirace - povídání)Podzimní rovnodennost - očista duše

Duchovní energie týdne od 22. 9. - 29. 9.

 

Meditace

Text (vysvětlení - inspirace - povídání)
Přečtěte si související článek Jak rychle a snadno všechno bahno ve zlato proměnit

...Člověk se v této době někdy těžko orientuje v té směsi nekonečných nabídek duchovních pomocí, kurzů, přednášek, lekcí, které nabízejí jak rychle a snadno všechno bahno ve zlato proměnit. Bahnem mám na mysli v tomto významu jen slovní obraz pro všechno nepříjemné, negativní, a zlato je obrazem hojnosti a štěstí na všech rovinách.

Určitě už mnohé z vás napadlo, že to buď není možné, a nebo ti nabízející lžou a podvádějí, když vám to nabízejí. Možná jste už zaplatili pytle peněz a ono pořád nic. Tak kde je zakopaný pes? ... více zde