Jak lunární meditace v létě souvisí se zdravím na podzim?

17.05.2019

Víte, že naše životy jsou spíše a více protkány strachem a nejistotou z toho, co bude, než důvěrou, že vše dobré se může uskutečnit.

  • že jsou spíše a více protkány kritikou a obviňováním, než smiřováním se s jinakostí světa a lidí
  • že jsou spíše a více protkány sebeobviňováním, než vděčností a důvěrou, že jste dobří a laskaví lidé, hodni nekonečných darů hojnosti.

Ať už víte nebo nevíte (vědomí nebo nevědomí), žijete a chcete žít v plné radosti. Je to tak, viďte.

Právě světlo je nekonečným darem přírody, které jednoduše a relativně snadno pomáhá propojit nevědomí s vědomím. Pomáhá propojit sílu zjev(e)ného Slunce (vědomí, den) se skrytou moudrostí Měsíce (podvědomí, sen).

Jinými slovy - lunární meditace. Meditace nejsou žádný rozmar, ale vážná "věc". Jsou to dary přírody. Proto vám tak neúnavně, znovu a znovu nabízím tuhle svou zkušenost, neskonalou radost.


Prakticky - počínaje tímto májovým úplňkem začíná období vysokého světla, léta. Poté všechny letní úplňkové meditace - což jsou chvíle pro přijímání, naplňování džbánu hojnosti těmi nejkrásnějšími obrazy - jsou příležitostí k následnému zažívání vnitřních obrazů (přání) v realitě.

Novoluní meditace zase posilují vlastní sebedůvěru, umožňují svobodně tvořit vnitřní obrazy svých přirozených potřeb, snů, vizí..., a ty potom tzv. odevzdávat, ale s plnou důvěrou, že narůstající světlo už si s nimi poradí v tom nejlepším slova smyslu.

Léto velmi úzce souvisí s podzimem a zimou. Nic totiž není bez souvislostí. Dokonce i podzimní nemoci, oslabení a nachlazení souvisejí s tím, co a jak jsme prožívali právě v letním období. 

V létě se fyzicky vystavujeme celí odhalení slunečnímu světlu a teplu, obracíme svůj zrak k nebesům s roztaženýma rukama. Přijímáme vnější světlo a teplo. Vzájemnost přírody však spočívá v tom, že to, co cítíme, myslíme a žijeme v období vysokého léta, je zase námi  do Vesmíru vydechováno, takže současně i odevzdáváme, jakoby vkládáme do své životní banky.

Na podzim, kdy se začínáme zahalovat, fyzicky choulit do sebe, odklánět od nebeských výšin, tak žijeme z těch sil, které jsme v létě vydechovali a vyzařovali ven - přijímáme vnitřní světlo a teplo. Prožívání dobrých pocitů a radosti v podzimním období je zdrojem a základem zdraví, a to nejen na podzim. Jako bychom vkládali do vnitřní banky informace radosti, zdraví a hojnosti. Neutuchající vzájemnost.

Tím nejpodstatnějším na celé Zemi a v našich životech jsou tedy pocity, myšlenky, a nepochybně činy. Čím krásnější a vědomější je naše vydechování, tím krásnější jsou skutečnosti k přijímání. 

Koloběh pokračuje, nezastaví se. Můžeme těchto darů vědomě využít, ale nic nemusíme.

Stejně tak i při lunárních meditacích - při každém úplňku přijímáme světlo i obrazy svého vnitřního života, ale vždy nově protkané a projasněné vlastním vědomím, které jsme vložili do meditace při novoluní. Stručně řečeno - přijímáme to, co jsme vložili. 

Taková spravedlivá banka.

Proto mají lunární meditace smysl jako celek  - protože při nich žijeme a tvoříme vědomě, navíc posíleni přirozenou vesmírnou moudrostí, která bývá zřetelnější vždy v určité extrémní podobě. Tou je právě úplněk nebo novoluní.

Jenže co schází nejvíce? Ona sebedůvěra.

Jak ji získat?

Zkusit to! Vyzkoušet si jednou-dvakrát, že člověk nic neztratí, když si hraje s vlastními sny. Sny totiž nejsou bláznovstvím, ale jsou rovněž jen obrazem vnitřního světa. Noční sny jsou obrazem našeho podvědomí a denní sny jsou obrazem vědomí našich přirozených potřeb.

Zda se uskuteční v životě nebo ne, to není záležitostí špatného osudu nebo náhody, ale záležitostí vnitřní "práce".

Způsobů a technik, jak toho dosáhnout, je nekonečně. Ale jedna z nich je nabízena neomezeně a neustále - a to je Měsíc, který odráží světlo Slunce - jednou v plné síle, jindy v plné temnotě. Jednou přijímáme (úplněk) a podruhé darujeme, vkládáme (novoluní). Nikdy nic neztratíme. Nikdy. Vždycky můžeme jenom získat.

V každé meditaci, a můžete si to připomínat co nejčastěji - v každé meditaci, kdy se ocitáte v hlubokém stavu relaxace, jste v kontaktu se svou vnitřní moudrostí.

Navíc v každé lunární meditaci, ve stavu relaxace a v kontaktu se svou duší, se ocitáte v proudu hluboce skryté moudrosti světla.

Tato úplňková májová meditace, kdy Slunce se blíží ke znamení Blíženců, zjednodušeně charakterizovaného nestálostí, přelétavostí, ale také kreativitou, zručnou komunikativností (a mnoho jiného, dobrého), nabízí možnost rozvíjet další ze dvanácti ctností, kterou je VYTRVALOST.

Zkuste to - celý měsíc se vědomě věnovat nějaké ctnosti - žádná legrace.

Nemyslete si, i já mám za sebou desítky let zkušenosti, práce, studia, ověřování, stovky let nedůvěry a nesebedůvěry, tisíce let starých strachů, o kterých jsem mnohdy ani nevěděla, ale díky meditacím jsem je začala poznávat a zjišťovat, že už je nepotřebuji. 

K poznání, že je nepotřebuji, mi pomohlo světlo. Mimo jiné světlo Slunce i Měsíce. Jejich soulad.

Inu tak. Tak si to můžete vyzkoušet, vychutnat, užít. Nebo taky ne. Nic nemusíte. Ale můžete.

www.yvellerova.cz

https://www.yvellerova.cz/kvetnove-lunarni-meditace-v-byku/

Yvell