Meditace - to není zázrak lusknutím prstu 

06.04.2019

Dnes jsem se na internetu dočetla o tom, jak někdo odrazuje či varuje lidi před meditacemi... Bože chraň od takových zpráv.

Jenže Bůh se zjevuje ve všem zjeveném, takže není potřeba a nemá žádného smyslu nic kritizovat. Nenesu odpovědnost za činy druhých, do jisté míry samozřejmě.

Ale mohu veřejně napsat a sdělit své poznání. Jsem dost stará a došla jsem si hodně daleko pro mnohé zkušenosti, hodně bolestné i hodně krásné, na to, aby mohla napsat - meditace jsou cestou k zázrakům. Žádný únik. Naopak. Je to vědomá a bdělá práce. Přitom ne jednoduchá.

Meditace jsou užitečným a bezpečným prostředkem pro to, aby člověk mohl získat správný POCIT pro sdělení duchovního světa, takž jej bude nejen poznávat, ale i uznávat.

Ukažte mi jednoho jediného Mistra, který by od meditací odrazoval? Dalajlama? Eduard Tomáš? Míla Tomášová? Mistr Eckhart? Svámí Gítánanda? Rudolf Steiner? František Drtikol? A stovky, ba tisíce, ne-li miliony dalších.

ALE!!! Pravda, malé ÚSKALÍ:

- tento svět je plný "dobrých" návodů a 3 kroků, 7 rad a kdoví kolika zrad, a lidé jsou tu a tam vyzýváni i k troufalým činům... to je pravda. Není snadné se zorientovat.

O to víc je potřeba bdělé vlastní pozornosti k vlastním myšlenkám, k vlastnímu životu, k vlastnímu počínání. Díky vlastní mysli a fyzickému tělu je v lidských silách poznávat zákonitosti nejen fyzické a fyzikální, ale i duchovní.

Poznávání duchovního světa je součástí přirozeného poznávání člověka. Ale i to má své zákony, pravidla - nemůže se dít ledasjak, nahodile - což není nesvoboda - podobně jako užíváme např. zákonitostí jazyka a nepovažujeme to za nesvobodu. Stejně tak i meditace mají své zákony.

O to víc je potřeba klidné mysli, a především důvěry k sobě samotnému, což je možné dosáhnout právě díky meditacím a nemusí se člověk ani zbláznit z životních těžkostí (kterým se nevyhne), ani uchylovat k psychedelickým látkám. Naopak. Ale jak říkám, neděje se to ani lusknutím prstu, ani samo sebou jen tak, v meditaci samotné, ale je to vědomá práce. Je to vlastně věda.

Meditace je sice na první pohled pomalá cesta, ale jen na první pohled. Meditace je zázrak sám! 

Inu tak, respektive: ať tak nebo tak, každopádně buďte šťastni!

Yvell