Trojnost ročního koloběhu

30.12.2019

* Inspirace: Karlheinz Flau, Trojnost v ročním koloběhu:

... Ve středu lemniskáty stojí svíce roku - práh, Silvestr ...

Můžete každý den zastrčit několik pšeničných zrnek do vlhké země na ploché

misce jako "zárodek" nadcházejícího roku.

Mimoto můžete každý den pozorovat vývoj klíčení, jehož průběh můžete každý den zaznamenávat (děti to mají velmi rády) ... kromě pozorování počasí, zvláštních událostí a nálad.

... K silvestrovské noci píše Herbert Hahn: "Zvláště je rozhodující to, co si předsevzeme v silvestrovské noci, kdy nás duch národa na několik okamžiků uvolňuje. Co si v tuto chvíli myslíme, je přijato nejvyššími hierarchiemi - a nese v sobě sílu uskutečnění.