.

La Dění v Ateliéru NDM

La Dění - je od 6. března 2019 nový program v Ateliéru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (NDM), který navazuje na evropský trend tvorby pro děti od nula do tří let nazývaný Theatre for very young (tzv. divadlo pro nejmladší).

V současnosti se této formě pozornosti vůči dětem a umění věnuje v zahraničí mnoho divadel, tvůrců a tvůrkyň, a nyní také v Ostravě.

Při mých setkáních citlivě uvádím děti do světa barev, slov, hudby, zvuků, hlasů, pohybů, dotyků, loutek...

Vznikají úžasná díla, děti i rodiče odcházejí oblaženi klidnými zážitky především ze své vlastní tvorby, ale také z umělecké tvorby uznávaných umělců. 

Takové sdílení zážitků je vepsáno do paměti citového těla dětí nesmazatelně. 

Můžete se přidat: atelier@vasedivadlo.cz

Další setkání se mou: 15. května (bude věnováno barvám hudby)