Blog - pro velké

Pro velké

Člověk se v této době někdy těžko orientuje v té směsi nekonečných nabídek duchovních pomocí, kurzů, přednášek, lekcí, které nabízejí jak rychle a snadno všechno bahno ve zlato proměnit. Bahnem mám na mysli v tomto významu jen slovní obraz pro všechno nepříjemné, negativní, a zlato je obrazem hojnosti a štěstí na všech rovinách.

Vyzout boty a chodit bosky, to je moje první touha, sotva dorazím na chalupu. Na to se těším nejvíc, holka z Ostravy. I tak se stalo, když jsem o květnovém víkendu rozhrnula neviditelný závoj panenské přírody, jen les, louka, tráva... kontrolovala jsem bylinky, rostlinky, ptáčky... nikde nikdo, jen já a louka, ale čeho hodně? Klíšťat, napadlo mě.

Věříte tomu, že částka, kterou máte na svém bankovním účtu, je přesně taková, jaká je? Věříte. Nebo to popíráte? (Nemyslím, že byste tam nechtěli mít více, to samozřejmě ano, ale mám na mysli, že prostě souhlasíte s tím, kolik je tam nyní.)

Znáte kratičkou bajku o malé opičce, která vylovila rybu a zavěsila ji na větev? Určitě ano, viďte. Mne totiž napadla v souvislosti s blížícím se novoluním, které je odpradávna ideální příležitostí pro vyléčení starých a nepotřebných zlozvyků, těžkostí, nepříjemností... Je ideální příležitostí pro nová předsevzetí, jako například zhubnout, více...

Před pár dny se mne jedna moje drahá přítelkyně zeptala - Yvettko, jak to děláš, když se ocitáš v tom vnitřním rozhovoru se svou duší nebo s tou duchovní částí své bytosti? (Je jedno, jak to nazveme.) Odkud a jak ti přicházejí odpovědi? Co děláš konkrétně? Jak to poznáš?

Když jsem připravovala dubnovou novolunní meditaci, psala texty a tvořila, uvědomila jsem si jednu podstatnou věc, kterou s vámi chci trochu důrazněji sdílet: