Šla jsem s maminkou na nedělní mši. Trochu ve smutné situaci, protože tatínka odvezli do nemocnice, kam návštěvy nemohou v této době, a maminka zůstala sama. Tak jsem za ní přijela a strávily jsme spolu víkend. Víkend plný sdílení, soucitu (s tatínkem, ale i vzájemného) a nového porozumění.

Mše byla klasická, nic překvapujícího, kromě lidí v rouškách, natlačených jeden na druhého. Žádné rozestupy.

A já jsem si dovolila i v roušce zpívat nahlas a současně pozorně naslouchat kázání. Pan farář nezpíval, jen kázal.

Potom jsem přišla domů a rozpomínala se na vše, co mnou proběhlo:

ADVENT

Advent znamená očekávání, čekání na zrození Světla, Krista.

Jenže z psychologie mnozí víme, že člověk by neměl mít žádná očekávání, aby nebyl zklamán, když nedojde k jejich naplnění.

Ale pak tady máme Advent, dobu, po kterou lidé nedělají nic jiného, než že čekají a připravují se na Vánoce, jinými slovy je očekávají.

Pravda.

A jsou pak zklamaní?

Kdo ví?

A jsou připraveni?

Mějte se na pozoru a bděte – praví evangelium.

Tak pravil i pan farář na oné nedělní, 1. adventní mši v kostele.

Četl tento úryvek.

Evangelium podle Lukáše: Lk 21,25-28.34-36

A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před hukotem a vlnobitím moře. 

26 Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět; neboť mocnosti nebes se zatřesou. 

27 A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 

28 Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.”

34 Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena … nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi.

36 Proto bděte a proste v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.

Mějte se na pozoru a bděte – uvědomila jsem si, že to je možná příprava, které je vyčleněna právě ta část roku, jakou je Advent.

Baže, člověk by měl být bdělý a na pozoru neustále, ideální varianta, ale ne vždy se tak děje.

Jenže před čím má být člověk na pozoru?

Každého napadne, že před zlem, viďte?

Ale jak ho rozpozná? Jak poznat, co je dobré a co zlé, co je pravda a co lež? Zvlášť v současné době.

Existuje vůbec odpověď? Kde?

V Bibli?

V televizi? V médiích? Ve zprávách?

U rodičů? Vlastních dětí?

Na Facebooku, Instagramu? Na Googlu?

U sousedů? U kolegů? Ve škole? V práci?

Existuje vůbec?

Ano. Existuje.

Ve vzduchu, který dýcháte, který vydechujete a nadechujete.

Vychází z vás. Je ve vás.

Vzduch je plný vašich myšlenek a pocitů, slov a počínání.

Vzduch je plný také Boha.

Vzduch, kterým je naplněna vaše kuchyň, obývák, pokoj, záchod, koupelna, prostě všechno, je plný Boha i vás samotných. A každá bytost je s Bohem spojena. Jak silně nebo jak vůbec, to nedokážu posoudit, ale je prostě propojena.

Mějte se na pozoru a bděte – hm, říkám si, tak tohle sedlo jako … … na hrnec (znáte to prastaré rčení), tohle může být nádherná výzva pro nás pro všechny, abychom byli pozorní k vlastním myšlenkám, pocitům a slovům, která vydechujeme, protože jimi naplňujeme celý náš životní prostor, který pak nadechujeme nejen my sami, ale všichni kolem nás.

Když ale není možné být neustále bdělý a pozorný k vlastnímu počínání, čemuž naprosto rozumím, pak díky Bohu nám rytmus roku s jeho svátky a jedinečnými obdobími umožňuje zvědomovat si vlastní pozornost a bdělost „alespoň“ v době Adventu.

A když opravdu nebudete vědět kudy kam, jak si poradit, pro co se rozhodnout, co je dobré a co ne, pak si vzpomeňte na 1. adventní kázání na mši:

Mějte se na pozoru a bděte – protože v tu chvíli zpozorníte a uvědomíte si, na co myslíte, co říkáte nebo děláte, v tu chvíli se ocitáte ve spojení s Bohem, v tu chvíli CÍTÍTE, zda to, co vydechujete, je přesně to, co byste rádi také nadechovali. V tu chvíli odstanete prostřednictvím vlastní mysli ty nejsprávnější odpovědi. V tu chvíli se můžete svobodně rozhodnout pro nový obsah svého vlastního výdechu.

Protože to, co vydechnete, tak to si také vzápětí nadechnete, a nadechnou to i všichni blízcí.

Krása.

Tak.

Tak ráda bych vám všem a hned předala vlastní zkušenost, že Láska Boha, jeho pomoc a ochrana je neskonale mocná, neustálá, bez pauzy a bez výjimek. Děje se. Opravdu kdykoliv a komukoliv, kdo o ni požádá.

Kdo důvěřuje, že vzduch je plný Boha stejně tak, jako je naplňován lidskými činy, ať už v rovině fyzické nebo mentální, myšlenkové, pocitové či energetické, tak pro toho bude pozornost a bdělost obrovskou radostí.

To je skutečná vzájemnost.

To vám přeji. Moc.

Přeji vám MOC být bdělí a pozorní sami k sobě.

Buďte šťastni.

A krásný adventní čas v plné bdělosti vám přeji.

Yvell

Můžete se přidat do uzavřené FB skupiny VĚDOMÍ RADOSTI

13 svatých vánočních nocí

12 duchovních bran

FB uzavřená skupina Vědomí radosti


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *