Energie dnů na přelomu září a října

Dny s náladou podzimní rovnodennosti a s pocitem rovnováhy mezi vnějším světem a nitrem člověka se uzavírají.

Nastává období velkého obratu dovnitř. V tomto bodu obratu je naším velkým pomocníkem a ochráncem archanděl MICHAEL, archanděl Slunce, archanděl světla a jasné moudrosti. V létě jsme jeho dary prostřednictvím Slunce přijímali zvenčí, na podzim můžeme vědomě přijaté vyzařovat ven.

Archanděl Michael je člověku velkým darem v tomto podzimním fyzickém vnějším „uvadání“ a uvádění do proudu duchovních sil, do moudrosti a krásy světa vnitřního. Pro některé se možná bude jednat o čas zkoušek, v dobrém slova smyslu. Tento týden totiž nese dobré energie k vnitřní pozornosti – co vás napadá, když například vnitřně promluvíte se svým tělem, třeba ochablým orgánem, nedej Bůh nemocným? Důvěřujte svým vnitřním obrazům nebo mysli, skrz kterou mohou přicházet odpovědi. U každého je to různé.

V tomto OBDOBÍ si s archandělskou pomocí můžete více než kdy jindy uvědomovat nejen svou přirozenost, ale i soulad vlastního života s rytmy přírody. Energie matky Země neseme v sobě.

Celé léto jsme přijímali její dary, a nyní je čas vědomě a s vděčností je přijmout a vydechovat zevnitř ven. Což je také dobrý čas pro vědomé uzemňování, protože nyní je to do jisté míry snadnější než v jiných obdobích (ale vždy je to možné i nezbytné).

Archanděl Michael připomíná mimo jiné důležitost lidské vůle a apeluje na svobodné chtění.

Není náhodou, že právě v podzimním období se konají léčivé a transformační kurzy u moře. Protože právě v tomhle období jsou záměry člověka velmi silně posilovány ze samotného nitra, jeho duše. (Na jaře a v létě působí opačné energie)

Jinými slovy – tato aktuální energie nám připomíná lidskou svobodu jako takovou, ale s důrazem, že podstatné je rozhodnutí pro dobré. Takové rozhodnutí je totiž lidským vítězstvím nad obrazným drakem.

CHTĚNÍ může být nejtemnější stránkou lidské duše, když vezmeme v úvahu jen tělesnost člověka, tedy pudy a instinkty, jenže ony jsou tak jak tak naší přirozenou součástí. Souvisí s přírodními silami a každá lidská bytost je nese v sobě. Úskalí tedy neleží v samotných pudech a instinktech, ale v jejich nekontrolovaném prožívání, jinými slovy ne-vědomém chtění.

Proto úsilí člověka a jeho vnitřní aktivita vědomě proměňovat svou nižší přirozenost k duchovním touhám, které jsou očištěny od nekontrolovaných, nižších pudů, je druhou stranou téže mince, lidského chtění, a současně zdrojem blahodárných pocitů svobody a radosti. Děje se tak jednak vědomým přijetím působení přírodních sil a jednakvlastním vnitřním úsilím nechat v sobě zrodit pocit zdravého sebe-vědomí.

Tím není  myšlen pocit nízkého já, já, já, kterého může mít člověk dostatek i bez  velkého úsilí, ale mám na mysli pocit pravé individuality, vědomého sebe-vědomí.

Svato-michaelské období je v rytmu přírody významné, protože stojí na počátku posledního čtvrtletí v roce, které je pro vývoj vědomí duše nejpodstatnější. V celém tomto podzimním období, a to až do vánoc, je záměr a touha člověka rozhodnout se vědomě pro dobro své i všech zúčastněných mocně posilován duchovním světem.

Všichni kráčíme cestou k vývoji vědomé duše. Jen vědomá duše může být nositelkou pravého lidského Já, čistého, vědomého, zdravého…, které si možná ještě v jeho plné síle nedokážeme představit, byť se o něm hojně mluví. Ale zažít pocit jeho zrození je obrovský zážitek.

Nicméně duchovní síly jsou moudré a není možné v tomto jakkoliv cokoliv falšovat, předběhnout nebo přeskočit. Ale dobrou zprávou je, že člověk není odkázán jen na působení neviditelných duchovních sil, ale má vše sám tzv. ve svých rukou a navíc je neustále duchovními silami podporován a motivován k dobrému. Jak a kdy se duchovní touhy člověka naplní a vědomí se stane vědomým, záleží jen na jeho vůli k vědomému životu.

Meditace těchto týdenních duchovních nálad jsou jednou z možností.

Může se zdát, že je to běh na dlouhou trať, ale nic se nedá uspěchat. Koneckonců mnozí ví, že duchovní portály jsou otevřené a že to, co před desítkami let trvalo desítky let, se dnes děje někdy i lusknutím prstu. Ale bez lidského úsilí se tak nikdy nic nemůže samo stát. I do fyzického probuzení těla člověk vkládá úsilí, ať už si toho je vědom nebo ne, bez něj by se prostě neprobudil, natož aby vstal. Rovněž víte, že probudit se ráno a vstát, je docela jednoduché – ať už tím, že vás probudí budík, nebo si nastavíte vnitřní budík  a probudíte se v pravý čas, nebo tím, že vás k časnému probuzení váže nějaké rozhodnutí ráno cestovat, pracovat nebo cokoliv jiného. Vždy takovému „probuzení“ předchází rozhodnutí, které je relativně úplně snadné, jednoduché a přirozené. To je to, co chci připomenout – že naplnění našich tužeb se může uskutečnit podobně snadno a jednoduše, ale bez vašeho předchozího velmi prostého a jednoduchého rozhodnutí se tak nestane. Takové rozhodnutí můžeme nazývat duševním úsilím, což nevnímejte jako námahu, ale jako slovo, vyjadřující nějaký čin, byť jednoduchý.

Právě skutečnost, že si budete vědomi svého úsilí/rozhodnutí, to je ona cesta ke skoro zázračným realizacím.

Platí tedy, že v rozhodnutí je každý člověk svobodný. Stejně tak je svobodný i v rozhodnutí se mezi dobrem a zlem. Rozhodnout se vědomě pro dobro, znamená projít soubojem s „drakem“ (zlem). Takový souboj se neodehrává někde venku, ale uvnitř nás samotných, je to boj mezi jasným bdělým vědomím a temným nevědomím.

Ve výtvarném umění je Archanděl Michael nejčastěji zobrazován jako hrdina, který poráží draka, drží v ruce meč, u nohou mu leží spoutaný drak, symbol ovládnutého zla. Michael draka nezabíjí, ale spoutává, ovládá, tím nad ním vítězí. Je to obraz skutečnosti, že svou přirozenost, jejíž součástí je i lidská pudovost, dračí síla, nemusíme zabíjet, abychom mohli být šťastní, zdraví a bohatí, ale určitě je nezbytné ji ovládat. K tomu nám slouží naše vědomí. Naše vědomé rozhodnutí pro dobré.

Michaelský týden je skutečně obdobím s výrazným motivem přemáhání zla,  jakéhosi souboje vnitřního i vnějšího, obdobím posilování odvahy, statečnosti a vůle k dobrému. Tak se nechte vnitřně zalévat těmito motivy odvahy a vědomé vůle k dobrému, nechte se hýčkat vědomým rozhodnutím ke snadnému a jednoduchému „probuzení“ a vše se jako mávnutím kouzelného proutku v dobré promění.

Svátek sv. Michaela stojí v našem kalendáři hned vedle svátku sv. Václava, oba jsou si blízcí svými vnitřními motivy, souvisejícími s oblastí vůle k dobrému.

V tento sváteční den můžete jakýmkoliv laskavým obřadem PODĚKOVAT PŘÍRODĚ za její dary a plody. I vy jste darem přírody a jste ovlivňováni přírodními silami, takže můžete vědomě poděkovat i sobě.

Matra / modlitba na tento týden:

Přírodo, tvoje mateřství

je ve mně, já v tobě;

a s tvořivým ohněm vlastní vůle

jsem v bezpečí duchovní touhy

po zrození jasného pocitu,

že sebe nesu v sobě.

Nejúčinnější je prožít si mantru v meditacích s vloženým záměrem léčivé síly světla a vědomě si připomínat náladu konkrétního období, přičemž při opakování stačí jen krátce si připomenout a vědomí se samo nastaví do již prožitých obrazů. Tím se posilují mozkové synapse prožité radosti.

Odkaz na video

S láskou Yvell / Yvetta Ellerová

Přeji hodně radosti s čistou duší.Mgr. Yvetta Ellerová – Autorka Light-sofie: léčení světlem… terapeutka, lektorka EFT, chiromancie, aromaterapie Young Living, antroposofie…


Článek je možno šířit či kopírovat v nezměněné podobě, a s aktivním uvedením autora a odkazů.

Buďte šťastni


🙋‍♀️Mgr. Yvetta Ellerová / Yvell

Děkuji za vaši důvěru, radost, přízeň („like“) i sdílení…

Moji práci můžete svobodně podpořit zde:

👉 VZÁJEMNOST

Děkuji.


Doporučení:

👉Léčivý LISTOPAD U MOŘE – Maroko

👉FRAKTÁLNÍ TERAPIE

👉ZÁZRAKY

👉 DUCHOVNÍ PRINCIPY PODNIKÁNÍ


PŘIDEJTE SE:

👉FB skupina VĚDOMÍ RADOSTI

👉IG – LIGT.SOFIE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *