A pokračování předešlého článku:

Dnes – je tzv. druhý lunární den, který trvá od východu Měsíce (po novoluní), tedy od 6:45 až do dalšího dne, do dalšího východu Měsíce, což bude 13. 4. v 7:03 ráno.
Takže máte celý den a celou noc na využití těchto lunárních energií, stále ve znamení Berana.

Stále též platí, že očista těla i duše je cestou k osvobození. A osvobození můžete vnímat jako formu odpuštění.

Odpuštění je velevýznamná ctnost, velký čin, který vede k osvobození.

Odpuštění je nejdokonalejší formou očisty. Na těle i na duši. V mysli i v pocitech.

Ale já vím, snadněji se to řekne, než udělá… ale je to možné.

Tento den nese energii HOJNOSTI – využijte toho, co jen to půjde. Myslím pozitivně – tedy buďte štědří – sami k sobě i k druhým, a to na všech rovinách. Nejen ve hmotné rovině, ale i v mentální a emoční.

V emoční oblasti se štědrost může projevit jako laskavost, přirozeně. Opak by se vám tvrdě nevyplatil. Tedy žádné vzteky, nadávání, pomluvy… ale to je asi zbytečně psát, nepochybuji, že tohle všechno víte.

Nicméně za připomenutí to občas stojí, protože se člověk dostane do intenzivnějšího stavu vlastního sebeuvědomování.

Čím více si budete vědomi jakékoliv drobnosti, životní situace nebo okolnosti, která se v tomto duchu odehraje ve všem životě, tím lépe. Tím snadněji totiž budete moci využít nahromaděné energie nebo originálních nápadů ke tvoření svého jedinečného života v radosti, klidu a hojnosti, protože je velmi pravděpodobné, že se vám budou vyjevovat.

Tvořivost a originalita jsou totiž další aspekty tohoto novoluní.

Jak tedy udělat jednoduše očistu mysli?

Podobně jako tělo můžete „očistit“ svou mysl střídavě horkou a studenou mentální sprchou:

  1. Krok – výdech: bez nějaké hlubší pozornosti vůči nádechu se jednoduše nadechněte a pak si představte, jak vaší myslí proudí nepříjemné, negativní myšlenky – poté vydechněte – vydechněte v těle ohřátý vzduch s představou, že je extrémně horký. Podobně jako lžíce v horké vodě. Všechny nepříjemné myšlenky nechejte s horkým výdechem spálit a transformovat na světlo
  2. Krok – nádech: představujte si, jak nadechujete ledový léčivý vzduch a dovolte si nechat připlout do prostoru vaší mysli moudrost a laskavé myšlenky, které pomohou udržet vaši chladnou mysl, ve smyslu moudré mysli, v klidu a v radosti, což vede k přirozené hojnosti.
    Jak praví stará moudrost: hlava v chladu, nohy v teple.

Emoce:

Totéž proveďte v duchu s představou svých emocí – jako by se vynořovaly před vaším zrakem, za zavřenýma očima.

  1. Krok – horký výdech: představte si v duchu, jak se vaše nepříjemné, negativní pocity a emoce horkým výdechem spalují a transformují na světlo
  2. Krok – ledový nádech: nechejte vstoupit do prostoru vašich pocitů Radost, Klid, Laskavost… všechno příjemné, uzdravující a dobré.

Duše-srdce:
A nakonec proveďte několik dechů do srdce:

  1. krok – několik teplých, hřejivých, horkých výdechů – kterými rozproudíte duševní energii a rozehřejete své srdeční centrum tak, že se rozzáří do širokého prostoru.
  2. Krok – s nádechem vnímejte, jak do vašeho srdce, do vaší duše, do středu vaší hrudi proudí chladivá moudrost – láska Boha.

Pravidlo – kolik uděláte výdechů teplých, tolik udělejte nádechů studených. A vždy zakončete studeným!!!! Ve všech oblastech, při všech masážích.

A potom se usmějte. Na sebe i na všechny a všechno ve svém okolí.

Začínáte kvést!

To je radost.

A radost je zdrojem hojnosti. Připusťte ji ve svém životě. Nemusíte vědět JAK, jen připusťte.

Je období novoluní a lunární bytosti přijmou váš záměr s velkou radostí a se stejně velkou vděčností vám pomohou zrcadlit jej ve všem životě.

Novoluní v Beranu je jedinečné! Jarní.

Myslete opravdu jen na to, co chcete žít! Opusťte myšlenky na to, co nechcete. Tomu není potřeba věnovat pozornost. A pokud se vynoří, tak máte k dispozici geniální nástroj a to je váš dech – teplý-transformující i studený-léčivý.

Tomuto tématu se mimo mnoho jiného a v různých variantách věnueme hlouběji i v jarním kurzu.

Můžete se přidat kdykolv během jara.


A již je v plné polní příprava letního kurzu 7 Svatojánků – zaměřeného na propojení Země a kosmického vědomí – s prohloubeným tématem Hojnosti. Moc se na něj těším (nejen já).

A to je dnes vše.

Budu se těšit na vaše zprávy, jak se vám to dařilo.

Buďte šťastni.

Yvell

Yvetta Ellerová / Ligt.Sofie

https://www.yvellerova.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *