Právě nastalo.

Naléhavá zpráva a velmi prostá. Téměř holá věta. Ostatně všechny zprávy přicházejí v holých větách, nebo obrazech.

Tato adventní zpráva zní: přijímáme váš dech

Můj úkol je rozepsat ono naléhavé sdělení ve větách rozvitých.

Tedy dvojtečka:

Novoluní v prosinci otevírá intenzivněji než kdy jindy všechny portály, brány, prostory, je jedno, jak to nazveme, pro příjem – od nás, lidí, ale nejen od lidí, ale od všech bytostí, od celé přírody, celého Vesmíru, duchovního prostoru.

Podobně jako Banky – otevřou vám účet a vy můžete vkládat vše, co máte, a pak z něj vybírat, ideálně s úroky.

Tak taková kosmická Banka je sice otevřena neustále, to ano, ale v těchto dnech absolutně naplno, s intenzivnějším magnetem.

Ano, můžete si to představit jako magnet – který přitáhne k sobě vše, co s ním v rámci elektromagnetických vln koresponduje.

Luna je takovým „magnetem“ pro veškeré vlivy z okolí, pro vše, tedy i pro to, co koresponduje s naším lidským vlněním, které se projevuje v myšlenkách, emocích, pocitech, slovech, činech… jen připomínám, možná znovu a opakovaně, že tomu tak je neustále, celé věky, ale nyní v intenzivnější podobě.

Jako by Luna byla v této době velkým pomocníkem celkové  transformace.

Podstata spočívá v tom, že úlohou duchovních bytostí Měsíce od věků (co je Měsíc tímto Měsícem, přičemž tomu tak od věků nebylo – ale to je na jiné téma) je PŘIJÍMAT vlivy. Veškeré vlivy z kosmického vědomí, ze všech směrů.

Veškeré tyto přijaté vlivy pak vyzařují Lunární bytosti zpět, k Zemi, do Kosmu, všude a všemi směry. Obrazně řečeno, rozlévají do světa, do Kosmického vědomí, aby bylo zpětně všemi a vším přijímáno.

Vezmeme-li v úvahu své lidské pobývání zde na Zemi, pak se nás tyto vyzařované vlivy Luny velmi dotýkají.

Platí totiž, že vše, co vydechujeme – v pocitech, myšlenkách, slovech…, je jednak přijímáno lunárními bytostmi a posléze vyzařováno zpět, a jednak to vše zpětně zase nadechujeme my sami. Ocitáme se ve vzduchu, a nadechujeme jen to, co je do něj vdechnuto. Ocitáme se v neustálé vzájemnosti.

V tom spočívá naléhavost oné zprávy: PŘIJÍMÁME VÁŠ DECH – nebo jinými slovy: CO VYDECHUJETE, TO NADECHUJETE. Nebo ještě jinak: CO VYDECHUJETE, TÍM OVLIVŇUJETE.

V dechu jsou zapsány všechny naše záměry, plány, myšlenky, emoce, pocity, činy a jejich důsledky. V dechu lidském i v dechu celé přírody, celého kosmu.

V dechu je PRAVDA.

Svým dechem, obsahujícím všechny naše vnitřní i vnější projevy, ovlivňujeme vše kolem sebe.

Naléhavost zprávy spočívá v prosbě: věnujte prosím, v těchto dnech obzvlášť, pozornost všemu, co děláte, myslíte, cítíte, vyslovujete. Prostě všemu. Vědomě!!!

JAK to udělat prakticky? Přichází na řadu moje pozemská úloha v roli terapeuta: pojmenovat naprosto jednoduchý způsob, který je zároveň geniálně účinný, a to jak rozvíjet své vědomé uvědomování.

Jsou to velmi jednoduché a prosté postupy. Ale zkuste si to! Udělejte to! A poznáte, jaký je rozdíl mezi souhlasným přitakáváním napsanému, nebo hledáním dalšího článku o tom, co nás čeká a nemine, a mezi tím, když to skutečně uděláte.

Dejte si malinkatý úkol – třeba pouze jeden den. A večer si zrekapitulujte:

Sami poznáte.

Doslova a do písmene: Poznej sám sebe a poznáš celý svět – nepochybně znáte tuto chronicky známou větu, napsanou nad vchodem slavné Delfské věštírny. Jinak než sami tento svět nezměníme. A jiná cesta, než pozornost k sobě samému, není.

Tohle je jedna z mnoha možností, jak poznávat sebe. Sice jedna z mnoha možností, jak poznávat sám sebe, ale uvědomovat si sám sebe je jediná možná cesta, jak pomoci světlu a dobrým silám uskutečnit dobré záměry.
Nemusíme se starat o vydechování přírody, ta se umí o sebe velmi moudře „postarat“ v kontextu vzájemnosti, ale o sebe se starejme v tom nejlepším slova smyslu. Protože taková starost o sebe bude zdrojem světla pro všechny ostatní.

Každé novoluní je vždy obdobím začátku něčeho nového. A prosincové novoluní, poslední v roce 2020 je silným časem, jakýmsi „mezičasem“ pro začátek, nebo pro mnohé pokračování skutečně vědomého života.

Osudovost tohoto novoluní spočívá v tom, že pomáhá pronášet energie starého roku, starých forem existence do nového časoprosotoru, protkaného novu mentální, citovou a vědomou energií každého z nás. Ale přeneseno bude jen to, co vydáme sami ze sebe, co vydechneme.

Zůstanou-li naše života ve starých formách, více méně ve strachu, obavách, kritice, nedůvěře, pak nemůžeme očekávat nic nového, natož lepšího. A budou-li naše životy jen přijímáním teoretických moudrostí bez praktického „dělání“, tak sami sebe uvězníme v pasti teorie.

Proto dnešní zpráva, byť ve slovech, je prosbou o naše aktivní tvoření, které může začít tím, že alespoň jeden den budete věnovat pozornost tomu, na co myslíte, co cítíte, říkáte a děláte. Vědomě.

Pocítíte obrovskou sílu i podporu a budete moci v tom pokračovat dál a dál. Ku prospěchu všech zúčastněných.

Vědomá pozornost k sobě samému, to je vědomý život. To je to nejkrásnější tvoření.

Začít můžete hned teď.

A to je dnes vše.

Přeji vám laskavé adventní dny a připojte se ke 13 vánočním nocím a k našemu putování 12 duchovními branami, které jsou jen a jen o poznávání sebe sama, ke kterému nám celá příroda, její rytmy i dech jsou velkými pomocníky.

 

Buďte šťastni

Yvell

V Ostravě

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *