Dnes, když píši tento článek (a současně jsem nahrála i video), je 11. května 2022.

Z numerologického pohledu se jedná o silná čísla. Ale každé číslo je silné – respektive jeho energie, vibrace – což jsou zprávy pro člověka pozemského.

Ano, z pohledu bytostí v jiném světě, než je pozemský, to nemusí znamenat vůbec nic, ale my se ocitáme na zemi.

Nohama na zemi – a hlavou v prostorou kosmického vědomí. V prostoru kosmického vědomí se ocitají v tomto kontextu všechny bytosti, ale nohama na zemi mohou být jen ti, kdo jsou na zemi.

A to je krásné, vzácné.

Když vidíme, právě nejvíc na jaře, jak ze země proudí životní síla, díky které všechno roste, rozkvétá, žije, tak se nám snadněji a logicky dá vědomím přijmout skutečnost, že tahle energie je taky vyzařována do prostoru, do nekonečného prostoru, a pak stéká dolů… takže na nás působí nakonec ze všech směrů – zdola i shora – a my ji můžeme užívat – vědomě.

K čemu je to dobré?

Vědomí?

No, ke všemi i k ničemu.

Je to takové neviditelné nic a zároveň mocné všechno. V uvozovkách. Vlastně bez uvozovek.

Blížíme se k létu, k letnímu slunovratu, což je jeden z vrcholných okamžiků.

Podobně jako zimní slunovrat – v době hluboké zimy, tak letní slunovrat je vrcholem léta.

Ale o tom budu podrobněji mluvit později – až v době letního slunovratu.

Ted to zmiňuji proto, že všechno, všechno, co žijeme, je v procesu, v pohybu, nezastaví se ani na okamžik… a všechno v tomto procesu má svoje fáze.

Jako je například

  1. bod zlomu, bod obratu, okamžik rozhodnutí (v případě lidského počínání)
  2. přípravná fáze
  3. vyvrcholení – uskutečnění
  4. proces uvadání vně – to je tvorba plodů – to je rozkvět uvnitř
  5. sběr plodů – není moudré nechat plody ležet ladem
  6. proces ukončování, uzavírání, příprava na odpočinek
  7. vyvrcholení, odpočinek, fáze klidu

Rovnováha mezi dvěma extrémy

Teď se ocitáme ve fázi aktivace, nebo dá se říci tvoření, jakési přípravy na stav rovnováhy mezi nahoře a dole. Mezi dvěma extrémy.

Ano, abychom ale nezaměňovali jarní rovnodennost se stavem vnitřní rovnováhy, tak ještě dodám, že jaro jeve vnějším světě obrazem stavu rovnováhy – jarní rovnodennost, stejně tak podzim – v zrcadlovém protilehlém poli rytmu roku – podzimní rovnodennost.

A v případě života člověka na zemi, žijícího v těchto rytmech, to znamená, že to, co se děje venku je protikladem toho, co by mělo být aktivováno v případě vědomého života, uvnitř.

Takže na jaře dozrály v člověku plody podzimního a zimního období, plody vnitřního slunce, jsou plně zralé – měly by být, pokud se od podzimu do jara člověk věnoval svému vnitřnímu rozkvětu a zrání.

Dobrá, musím ještě poznamenat, že se tak děje neustále, nejen v některých ročních obdobích, ale v určitém ročním období má člověk k dispozici pomáhající energie zemských i kosmických, duchovních sil, které zrovna působí.

A protože se nacházíme v měsíci květnu, tak vás chci inspirovat k tomu, že blížící se vrchol – období letního slunovratu – je vrcholem i v duševním životě člověka, ale v tom smyslu, že už plody vnitřní úrody dozrály, respektive už by měly být sklizeny či užívány a duše se začíná připravovat na vnitřní klid a odpočinek (jako příroda v zimě) na období klidu a odpočinku, aby mohla na podzim začít zasévat semínka těchto plodů, aby je nechala kvést a růst.

Nádherný koloběh uvnitř i vně.

Vrcholy obecně jsou jakýmsi extrémním bodem, takže mohou být i zdrojem neklidu, strachu, prostě nerovnováhy.

Proto právě teď je nejideálnější čas na vědomí vnitřní rovnováhy s blížícím se vrcholem – svatojánským obdobím, což je protipól Vánoc.

A TEĎ?

Jupiter se přesunul 10. května do znamení Berana –– a bude v něm působit až do října.

Jupiter je silnou, velkou i krásnou planetou – bývá nazýván též druhé slunce, podobně jako Venuše bývá nazývána malé slunce.

A Venuše vstoupila rovněž v květnu (2. 5.) do znamení Berana.

Jsou to výrazné květnové konstelace, ne-náhodné, a určitě významné pro uskutečňování životních záměrů, plánů, a s tím i souvisejících změn.

Samá slunce!

Znamení Berana totiž symbolizuje nové začátky – respektive konec starého. A do tohoto znamení vstoupily v květnu planety Jupiter a Venuše.

Zároveň od 21. května vstoupí slunce do znamení Blíženců, kterému vládně Merkur.

A já v tuhle chvíli nemohu jinak, než znovu připomenout článek, který jsem napsala na počátku ledna – s názvem Velká pomoc Jupitera, fortuny a Sofie, protože celý letošní rok 2022 je pod vládou Jupitera.

Vkládám znovu krátkou citaci z článku, což jsou úryvky z knihy Emila Páleše, Angelologie dějin 1.)

Cituji:

Není divu, že v astrologii se Jupiter dříve nazýval „Velké štěstí“, vždyť Fortuna (Štěstí) je jeho dcerou.

Astrologický Jupiter symbolizuje velkorysou dobrotu, štědrost, velkodušnost, ušlechtilost, benevolenci, optimismus a toleranci … a v astrologii se odedávna považoval za druhé „malé slunce“.

Přihrává člověku do cesty šance a příležitosti. Sám expanzivní, rozšiřuje i duchovní obzor člověka, … pomáhá překonávat překážky, dodává víru, optimismus, schopnost růstu a velkorysost, umožňuje dosáhnout uznání, získat pocty a slávu.

Moudrost, o níž hovoříme v souvislosti s Jupiterem, je vším jiným než vypočítavým chytráctvím, je jeho pravým protikladem. … Jupiter se sice musí prosadit v konkrétním životě pomocí Merkura (výřečnosti a kombinační inteligence) … Ale Merkur a Jupiter jsou protiklady. Stojí oproti sobě ve zvěrokruhu; jsou podobní a protikladní zároveň.

Merkur vždy potřebuje čerpat z hluboké a v podstatě z nevyslovitelné moudrosti Jupitera, pokud nemá zůstat jen mělkou hrou se slovy a prázdnou spekulací.

Jupiter je sférou myšlenek, které se neřídí podle momentálních okolností a příležitostí. …Na rozdíl od Merkura… Jupiter je „intelekt“, z něhož byl stvořen vesmír.

Andělé v šestém nebi se nazývají duchy moudrosti, protože jejich úkolem je uspořádávat mnohost jednotlivých (pra)příčin stvořených věcí do moudrého souladu.
To však není nic jiného než sféra SofieNebeské moudrosti, té, která byla dříve, než byla zem. (konec cit)

(Výběr z citací z knihy Emila Páleše, Angelologie dějin 1.)

Vstup Jupitera do znamení Berana můžete vnímat jako zprávu o tom, že vaše rozhodnutí pro změnu, vaše rozhodnutí pro nastartování něčeho nového, může být podporováno Jupiterskou sférou – planetou štěstí.

Stejně tak Venušanskou energií… a konečně nastávající znamení pod vlivem planety Merkur je víc než geniální pro naplnění vašich záměrů s pomocí Jupiterských ctností.

Viz onen článek z ledna – ten si určitě přečtěte.

Ale zpátky k aktuálním energiím, květnovým.

Znáte staré rčení – že štěstí přeje připraveným – tak v tomto duchu přináším inspirace k tomu, že květen obecně je měsícem velkých proměn v přírodě, viditelných, ale letošní květen, díky planetárním konstelacím, jako je Venuše v Beranu (od 2. května) nebo Jupiter v Beranu (od 10. května), a k tomu Uran v Býku na několik let – což je rovněž předznamenáním velkých transformačních procesů… a ještě navíc zatmění Měsíce (16. 5. – o tom budu mluvit v samostatném videu) je víc než moudré učinit svobodná rozhodnutí teď, sami, vědomě, … dřív, než budete muset být vtaženi do životních změn bez vašeho rozhodnutí.

Protože vše naznačuje, že transformačním procesům se nevyhneme.

Co to znamená prakticky?

Jedná se o to, že skutečnosti, témata nebo životní události, oblasti, o kterých už delší čas uvažujete, řešíte nebo plánujete, tak právě tato vaše ryze individuální témata je dobré si v těchto dnech uvědomit, zrevidovat a učinit rozhodnutí.

Buď pro ukončení něčeho nefunkčního nebo započetí něčeho nového, co potřebujete, co si třeba už delší čas přejete.

Je ideální a vlastně nejvyšší čas, abyste vědomě v sobě, tedy ve svém lidském vědomí, harmonizovali, stabilizovali, aktivovali – můžeme tomu dát jakýkoliv název – stav rovnováhy.

Vědomě aktivovat v sobě vnitřní pocit rovnováhy je vstupní branou do prožívání života, ve kterém vaše rozhodnutí z této doby (i předchozí) ponesou v sobě sílu trvání. Vytrvání.

Teď se ocitáte v období, kdy si připravujete trvalou kvalitu všech svých rozhodnutí, tvořených ovšem ve stavu vědomé rovnováhy. To znamená, že jejich uskutečňování bude trvalého charakteru.

Teď si připravujete svoji budoucnost.

Štěstí přeje připraveným.

Tak.

Ať tak či tak, na závěr řeknu jen: buďte šťastni. To je možné, navzdory všemu, co se děje ve vnějším světě.

A inspirujte k takovému životnímu pocitu všechny své blízké, i vzdálené.

Tak se staň.

Yvell


P.S. Určitě si nenechte ujít

7 SVATOJÁNKŮ – 21 denní on-lin kurz s magickými energiemi svatojánského období – s mnoha DARY

a

DUCHOVNÍ PORTÁL podnikání – 3 MĚSÍČNÍ KURZ – zcela jedinečný

 —

Citace: Páleš E.: Angelologie dějin 1, Bratislava, 2004
Já vám knihu nesmírně doporučuji. Stejně tak vám celou svou bytostí doporučuji studium Pálešovy školy Angelologie, která je manifestací ctností a moudrosti a já do smrti nepřestanu za ni vyslovovat vděčnost.

Knihu si můžete pořídit zde a také se můžete zapojit do kruhu podporovatelů.


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Yve-cista.jpg.
Mgr. Yvetta Ellerová, „ladička“ pozemského a andělského světa, certifikovaná terapeutka – psychologie emocí (20 let), autorka programu Light.Sofie, antroposofka (35 let), specializovaná na 7 Archandělů v rytmu života člověka (15 let).

FB – uzavřená skupina VĚDOMÍ RADOSTI

FB stránka LIGHT.SOFI

INSTAGRAM: @lightsofie

web: https://yvellerova.cz/terapie/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *