Rok 2021 bude pod silným vlivem planety Saturn.
Pravděpodobně se budou dnes a ještě v dalších dnech sypat předpovědi na rok 2021. To je přirozené i krásné.

Já jako každý rok přidávám zprávy z pohledu Angelologie, kterou miluju a která je velkým darem v tomto současném světě.

Všechny filosofie či duchovní nauky žádají člověka mezi řádky, aby TVOŘIL, nejen papouškoval. Aby tvořil v souladu s poznáním i v souladu s proměnami, které se dějí. Aby tvořil tento svět v souladu s jemnými zprávami, které přicházejí od duchovních bytostí. Tvořit znamená rozvíjet poznání a dělit se o něj.

Takže s vděčností, že mohu, v kontextu své bohaté terapeutické praxe a v kontaktu s duchovními bytostmi, předávám přijaté zprávy: rok 2021 bude pod silným vlivem planety Saturn.

Zatímco rok 2020 byl ovlivňován lunárními energiemi, byl pod vlivem Měsíce, takže přinášel mnoho vlhkosti, což je jedním z hlavních charakteristik Měsíčních energií, a také podporoval proměny, rychlé změny, podobně, jako i Měsíc na obloze se rychle proměňuje.

Oproti tomu Saturn je naprostým opakem. Je to planeta nejsušší a nejpomalejší.

V roce 2020 jsme měli možnost odstartovat všechny svoje sny a plány, protože všechny začátky a změny byly podporovány, a ty v příštím roce budou jen upevňovány. Nemusíte se obávat, že by je vítr rozmetal do neznáma.

Jenže letos, v roce 2021 už nebude tak jednoduché něco nového začínat. Respektive, bude to možné, to samozřejmě, ale jakékoliv změny se nebudou dít snadno ani rychle.

Saturn je totiž strážce starých pořádků.

Bude chtít všechno stávající udržet v nezměněné podobě. A to jak v osobních životech, tak i ve společensko-politických.

A právě v takových frekvencích se plus mínus bude odehrávat rok 2021.

Není-li saturnská kvalita směrována dovnitř, k sebe-poznání a vnitřní disciplíně, pak se projevuje jako touha po moci, nikoliv pomoci, ale jako touha ovládat druhé. Kdo neovládá sám sebe, chce ovládat svět.

CO tedy můžeme v roce 2021?

Záměrně není v nadpisu  CO můžeme očekávat v roce 2021, aby nevyzněl pasivně – jako že budeme pouze očekávat něco, co by se samo mohlo dít, zatímco my budeme jen bezmocnými přijímači. Tak ne.

Ale ve slovech CO můžeme je obsažena možnost být aktivní. O to jde především.

Být aktivní zejména v rovině vnitřní, mentální a citové. A také v oblasti vůle.

Vládcem roku 2021 bude planeta Saturn.

Nelekejte se, kdo víte, že Saturn je planeta přísná. Ano, je to tak. Je to planeta přísná, ale také „stará“ a přirozeně moudrá, planeta nejpomalejší ze všech. Planeta, která trvá na svém a hodlá také co nejvíce udržet starý řád i pořádek.

Určitě vám nyní naskočí asociativně obraz společnosti, respektive celé planety, protože  představa, že by měl stávající, tedy starý řád a (ne)pořádek zůstat nezměněn, je děsivá.

Ale příroda je moudrá a nic se neděje náhodou.

Protože budou působit i jiné planety, aby ne, tak právě Saturn bude do jisté míry takovým ochráncem, bude skutečně hlídač starých forem. Protože jiné síly, zejména vliv Uranu, budou mít tendenci bořit všechno staré raz dva a vrhat se do nových forem (budou to silné tendence), tak Saturn bude v nějaké podobě „bránit“ to „staré“.

Jistě, jeho vliv půjde do určité míry na ruku současným vládcům, kteří budou mít možná zpočátku pocit, že vesmír je jim nakloněn a k žádným zásadním změnám a revoltám nedojde, ale není tomu tak.

Saturn bude „hlídat“ rovnováhu mezi novou revolucí a starým, nefunkčním řádem.

Takže nám může pomoci pomalu, klidně a moudře postupovat krok za krokem k novému řádu.

V tomto poznání spočívá jádro naší lidské, osobní a individuální aktivity.

Tak, ale teď to nejpodstatnější.

Moc prosím!!! Vnímejme tyto energie, které sdělují: Buďte aktivní. Není tím myšleno v žádném případě revolučně a společensko-politicky, ale každý ve své formě života a práce. Buďte aktivní pomalu, klidně a s moudrostí „starce“.

Buďte aktivní v moudrých postojích, zejména ve vnitřním rozhodnutí pro změnu k novému řádu. Důvěřujte dobrému!

Nenechávejte se pasivně vláčet, ať už budou energie a projevy jakékoliv.

Moc prosím!!! Dovolte si vidět a myslet na variantu dobré a laskavé proměny světa, držet ji ve vědomí s pevnou vůlí, s pevným rozhodnutím, že to je možné.

Energii takových rozhodnutí a obrazů ve vědomí každého z nás budou přijímat i všechny duchovní síly, ať už ty, které směřují k velkým změnám, nebo ty stagnující, držící energii změn na uzdě. Veškeré duchovní síly budou respektovat naše záměry.

To je velká prosba, výzva i naděje.

Stejně, jako je velká výzva rozvíjet své osobní, lidské ctnosti – ty jsou branou do duchovního světa. Opět dodávám, že to neznamená být dokonalý, to není dost možné, ale jít takovou cestou, to možné je.

To můžeme!

Tak to je.

Buďte šťastni

V Ostravě 1. 1. 2021

Yvell

FB Scholé

FB Vědomé uvědomování


 

Zdroj – obrázek: http://www.kalendarsily.cz/archandele/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *