Bez zbytečných slov – jsme zaléváni nepopsatelnou silou.

Bez zbytečných pojmenování – zda je to Duch nebo Bůh nebo Archandělé, Andělé – je to Kristovská síla světla. Je to slunovratová HARMONIE. Harmonie Všeho, co je. Světla i tmy, Nebe i Země, Duše i Těla, Hmoty i Ducha, harmonie Všeho. Jsme zaléváni harmonií, rovnováhou.

Jenže ono to má také svou druhou stranu mince.

Harmonicky jsme zalévání adekvátně energií tak, jak odpovídá lidskému počínání, smýšlení. Co vydechujeme, to také nadechujeme. Nadechujeme nejen svoje, ale všech.

Já vím, vy, kteří čtete, tak se nepochybně podobnými tématy zajímáte, rozumíte, snažíte se a děláte, co je ve vašich silách. A přesto vás trápí, když jste nuceni být svědky ne vždy dobrých činů či myšlenek druhých.

A tady to začíná: copak vy máte nějakou odpovědnost za činy druhých? Nemáte. Ale namítnete, asi totéž, co já, že nemůžeme být plně šťastni, když jiní jsou nešťastní. Souhlasím.

No, a tak se ptám, kde ten bludný kruh přetnout?

V tom se začne mocně sypat energie jako hustý sníh ve vánici: „Začni u sebe!!!“
A pak přichází na mysl citát z Bible: Dokud nebudete jako děti…. (dál jej znáte)… Děti? Co dělají děti? Napodobují. Napodobují vše. Napodobují slova, konání, myšlenky i pocity. Přichází zvěst, že jako děti máme napodobovat vše dobré, zdravé a šťastné. A kdyby náhodou nebylo koho napodobovat (což je), tak s tím můžeme začít sami. To nám nikdo nemůže zakázat.

A znovu vás všechny slyším: „Copak to je tak snadné? V tomto světě“?

Kdo řekl, že je to snadné? Nikdo. Ale je to možné.

A právě v době svatojánské je jedinečná příležitost – dotknout se vlastníma rukama nebeských sil, kosmického vědomí.

V meditaci, ve vědomé pozornosti k vlastnímu životu. Tam je možné začít. Hned teď.

Slunovratová imaginace snáší člověku nejen naději, ale skoro naléhavou prosbu: odevzdej (vydej) ze sebe všechny strachy, negativitu, obavy, egoismus – a vydechni záměr dobra, radosti a zdraví.

Tak zní naléhavé zvony nebeské.

No vidíte, a už tolik slov jsem napsala.

Tak na závěr už jen odkaz na video a na 7 Svatojánků.

Poslechněte si, přečte, a přidejte se k nám na cestě radosti.

Ať je nás víc!

Ať je koho napodobovat.

Ať se kosmické vědomí naplňuje tím, co chceme v životě vidět a žít.

 

Buďte šťastni

Yvell

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *