Bílá sobota

Dnes je sobota – bílá sobota – nádherná a jasná, jako už léta nepamatuji tak čisté nebe. 

Bílá sobota je dnem, kdy se věřící modlí u Kristova hrobu a přemýšlejí o jeho umučení, smrti a sestoupení mezi mrtvé. Současně očekávají jeho vzkříšení.
V tento den se neslaví mše svatá. Až ve večerních hodinách se slaví mše ze zmrtvýchvstání Páně.

Již ve Starém zákoně si Židé každoročně připomínali noc, při níž byli osvobozeni z egyptského otroctví. Křesťané zde oslavují noc, při níž Ježíš Kristus vstal z mrtvých a osvobodil lidi z hříchu. Odtud plyne název Velikonoce neboli Velká noc.

Mše začíná po západu slunce. V blízkosti kostela bývá přichystán oheň, který symbolizuje světlo Kristova vzkříšení. Věřící se následně odebírají se svíčkami do tmavého kostela, přičemž jdou za rozsvícenou velikonoční svící (paškálem).

Název je pravděpodobně odvozen od bílého roucha věřících, kteří jsou v tento den večer křtění.

Staré zvyky a tradice Bílé soboty

 Velikonoční noc ze soboty na neděli

Přibližuje se Velká noc, noc ze soboty na neděli – VZKŘÍŠENÍ, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých.

Událost, ve které člověk překonal všechny pozemské zákony.

Ano, Velikonoce nám ukazují, že jen v naší mysli jsou zákony, které mohou být omezující, ale Kristus nám ukázala už před dvěma tisíci lety, že pozemské zákony jsou „nic“ proti duchovním.

Kdy už to konečně pochopíme?

Neděle – Boží hod velikonoční

Žehnají se při ní také pokrmy, často velikonoční beránek, maso a vejce.

Staré zvyky a tradice Velikonoční neděle

 

Poznámka – napsala jsem před lety: za komunismu, koneckonců u státního zemědělství platí stále, je opačná tendence: snažili se naopak vypěstovat klasy co nejnižší, nejkratší, nejlépe za použití chemických preparátů, aby měli co nejméně starostí a práce s přebytečnou slámou. Zajímalo je pouze zrno. Jaký asi mohli mít zájem o dobytek, o to jak a čím zvířatům podestelou? Paralela ztráty vztahu k přírodě jako k harmonickému celku nepochybně souvisí se současností, tedy s nemocemi krav, prasat, drůbeže (ptačí chřipka) apod. Důsledky nemoudrých rozhodnutí nebývají zjevné okamžitě, proto se tato souvislost nedá materiálním způsobem chápáním světa dokazovat, ale z duchovního pohledu každý bolestný čin (i myšlenka) vůči přírodě, zvířatům, člověku je „zaznamenán“ a není prosta patřičných důsledků.

Tato krátkozrakost vůči souvislostem přežívá i nadále – pád komunistického režimu nebyl přímou cestou k moudrosti.

A dnes? Hrůza a nemoci jsou zdá se stále nablízku, kolem nás i v nás. A člověk stále nepoučen?

Velikonoční pondělí

 

Každý rok znovu a znovu můžeme díky velikonocům křísit to krásné a láskyplné JÁ v sobě.

 

Přeji všem blažené pocity ze vzkříšení světla uvnitř i vně!

Buďte šťastni.

 

Odkazy na pletení pomlázky

https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/jak-uplest-pomlazku-snadny-navod-pro-vsechny_313.html

https://www.ceskevelikonoce.cz/pleteni-pomlazky/

 

Yvell

 

Yvetta Ellerová – terapeutka – „ladička“ pozemského a andělského světa, která se celý život věnuje dětem, umění a andělům.

Děti a umění jsou za-zrakem.

www.yvellerova.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *