Božské vědomí potřebuje vědomé uvědomování člověka! Akutně!!!

Můžete si dovolit nechat se oddat zprávám z kosmického vědomí? Můžete! Můžete si dovolit oddat se zprávám politiků z médií? Můžete! Co znamená jedno a co druhé. A jak to rozpoznat?

Je nejvyšší čas rozšířit své lidské vědomí a přijímat proudy světelných energií a moudrost, která proudí v této době velmi silně z Božského vědomí.

Je to akutní zpráva z duchovních novin, naléhavá, sdělující, že v tuhle chvíli je ideální stav pro vychýlení vah na stranu dobra. Což se může stát jen s pomocí vědomého uvědomování – vědomě vědět, že hrozí otroctví, když nedovolíme vědomě vidět Co je Co.

Jak? Znáte ten stav: něco mi říká – můžete to „něco“ nazvat jakkoliv, třeba vnitřní hlas, nebo hlas vlastní duše, nebo hlas vlastní mysli, nebo hlas Boha, to je úplně jedno, jak ho nazveme. Ale když je to jedno, pak to „něco“ můžete klidně nazvat hlasem Boha. Jenže skoro ani jednomu člověk moc nedůvěřuje. Proč?

Protože život v současném světě nás učil a mnohé „dobře“ naučil, že:

  1. Pokud by člověk připustil, že se jedná o vnitřní hlas duše, tak moc nedůvěřuje, protože si začne připadat jako blázen, a rozum mu jasně sděluje, že takovým vnitřním hlasům neradno důvěřovat, nejsou ničím podložené, nejsou vědecky ověřené… a blablabla.
  2. Pokud by člověk připustil, že je to hlas jeho vlastní mysli, tak také moc nedůvěřuje, protož se v průběhu života naučil, že jeho mysl může klamat a … blablabla…
  3. Pokud by připustil, že je to hlas Boha, tak to už úplně zamítne, protože to by bylo na zavření do blázince, a kdyby někomu řekl, že mu Bůh sdělil to či ono, tak nejenže by mu nikdo nevěřil, ale on sám by vše zpochybnil a nejpravděpodobněji zamítl, protože takové zprávy nikde v televizi, v rozhlase ani na internetu nejsou…

A v tu chvíli se takový člověk ocitne v pasti.
Vy, kteří čtete tento text, máte nepochybně jasno, vás se netýká nedůvěra v oddanost Božskému vědomí, jen možná někteří nemáte ještě úplně volný prostor pro takové svobodné vyjádření, což není neobvyklé. Ale je nejvyšší čas „vydechovat“ do prostoru vědomě, jasně a zřetelně vlastní poznání z kosmického vědomí. Jedná se o vzájemnost mezi člověkem a duchovní rovinou, kterou je v této době velmi nezbytné sdílet.

Jak to ale udělat, aby se člověk s vědomým uvědomováním nemusel podřídit většině, mainstreamu, televizi, internetu, kolegovi, partnerovi, kamarádce, sousedům…?, z nichž pro některé je všechno úplně normální (je den, svítí slunce, bude večer, noc, a zítra zase vyjde slunce, nic hrozného se přece neděje. Tak co by takový člověk něco měnil, když všechno běží úplně normálně).

Ano, normálně, normálně, ale celoplanetární karanténa není normální – je to výzva a příležitost ke změně!!! Buď k normalizaci a novodobému otroctví nebo k osvobození, díky Bohu.

Celoplanetární karanténa otevírá dvě možnosti.

Příroda nám to teď všechno ukazuje, jak nevyhnutelná je změna, jaké zážitky krásy a úžasu přináší člověku možnost zažívat proces proměny. Ze tmy do světla, ze zimy do jara, z léta do podzimu, z podzimu do zimy…

Když se podíváme na přírodu teď, na jaře, vidíte, jak neuvěřitelně rychle se proměňuje, jak neuvěřitelně rychle se holé větve rozpučí, jak neuvěřitelně rychle se celý strom zazelená, jak rozkvétají narcisy a docela rychle uvadnou, jak sněženky závratně rychle dokáží vytvořit bobulky semen, uloží je k zemi a v plné důvěře nadzemní části uvadnou – uhnou z cesty novému životu, který se ale skryje a celý rok o něm není ani slechu ani dechu.

A co ta semínka v bobulkách? Co se s nimi děje? Kdo se o ně stará? Jak to, že celý rok o nich nevíme, nevidíme, neslyšíme a za rok z nich vyrostou nové sněženky?

A najednou víte, že tenhle nekonečný proces je řízen nejdokonalejší myslí nebo vědomím, Bohem. Dokonce se o něj nemusíme vůbec starat.

Takto je příroda řízena nejvyšší inteligencí a nemá strach, že bude považována za blázna, když se oddá v plné důvěře této moudrosti, inteligenci, Bohu.

A člověk? Bojí se Boha? Přinejmenším se bojí nahlas přiznat, že i jeho život je řízen tou nejdokonalejší inteligencí, Bohem.

Může se mu oddat? Může, protože je součástí přírody, ale nedělá to.

Proč? Protože Ho nevidí? Nebo se bojí zviditelnit svoje poznání svému okolí?

Vždyť v zimě také vidí, co se děje v rostlinách a ve stromech. Nevidí, ale je plně oddán důvěře, že na jaře příroda rozkvete.
Příroda nám poskytuje okamžik co okamžik nespočet úžasných zpráv, ale ve skryté podobě – jako v pohádce, kde je moudrost hluboce ukryta, aby mohly být hluboce pochopena.

A co nám poskytují a k čemu nás vyzývají současné zprávy politiků v televizi, na internetu? K oddání se jejich „moudrosti“?

Kdyby to byly výzvy k oddání se Božské moudrosti, pak by nás každá zpráva vyzývala k oddanosti k Bohu, k nalezení vlastní síly a důvěry v mravnost, lásku, porozumění, soucit, spolutvoření… pak by nás každá zpráva vyzývala k oddání se ctnostem, kterých není až tak mnoho. Ale především by nás vyzývala k probuzení vědomí, že přijetím Božské inteligence můžeme opustit staré vědomí strachu (nouze, nemoci…) a začít tvořit nově – nechat vyrašit listy a rozkvést stromy svých životů, a že oddáním se Božské moudrosti nic neztratíme, o nic nepřijdeme.
Tohle by říkali politici, kdyby z nich vycházela pravda a oddanost vůči Božské moudrosti.

Pokud tomu tak není, pokud zprávy v médiích nejsou plně pravdivé, pak to není výzva k oddání se Božské moudrosti, ale k prodání se do otroctví. Akorát ta výzva na cestu do otroctví je skrytá (jako v pohádce).

Dovolíme-li si oddat se Božské moudrosti, začnou se dít zázraky.

Rozjasní se! Skončí temná noc, která těsně před svítáním zdá se nejdelší, a každý uvidí na vlastní oči život v jeho plné kráse. Jako přírodu na jaře. Rozpozná Co je Co, protože poslechne vnitřní hlas a udělá to, k čemu ho vede. Nebude se stydět za Boha, ani nebude hnán démonem strachu, bezohlednosti, nedostatku, nouze, nemoci a podobně. Ale bude v plné důvěře, s pocitem klidu a rovnováhy plně oddán vyšší moudrosti.

Neučiníme-li tak – což můžeme udělat pouze sami a svobodným rozhodnutím – pak se necháme zavléct do světa otroctví v novodobé formě, na první dobrou nerozpoznatelné, jinými slovy řečeno – necháme se (nevědomě) prodat do otroctví.

Prosím. Moc se přimlouvám, vydejme se všichni vědomě oddanosti Bohu, alespoň v posledních dnech této celoplanetární karantény. Zkusme to co nejdřív, co nejvíce, co nejvědoměji, aby se Božské vědomí mělo možnost rozšířit. A začneme zázraky vnímat vlastními smysly, vlastními životy – ony už se dějí.

Přidávám odkaz na Meditaci, pomáhající vědomému uvědomování: https://www.youtube.com/watch?v=FjTWbxWNl2U&t=230s

a Májovou úplňkovou meditaci: https://youtu.be/7RHnDyrc_IE

 

Yvell

 

Yvetta Ellerová – certifikovaná terapeutka – „ladička“ pozemského a andělského světa, která se celý život věnuje dětem, umění, andělům a vědomí.

Děti a umění jsou za-zrakem.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *