12. 12.

Mocné energie

Energie jedničky (jednota, záměr), dvojky (dualita, intuice) a trojky (v součtu) – svatá trojice.

Číslo 12 je magické číslo dokonalosti veškerého stvořeného a projeveného světa.

12 je Kosmickým tvůrčím kódem harmonie a rovnováhy ve všech směrech.

Teprve dokonalá vyváženost dokáže tvořit projevenou dokonalost ve svém středu.

Dvanáctka je číslem, které ukončuje jeden cyklus a otevírá brány novým začátkům.

A když přidáme letopočet, tak dohromady i s dnešním datem je to číslo 13.

Číslo 13

Šťastná třináctka

13 je považována za šťastné číslo, protože paňdžábsky se řekne tera, což také znamená „Tvůj“.

Posvátné číslo

Předkolumbovské kultury Mezoameriky považovaly číslo 13 za posvátné – rozlišovaly např. třináct vrstev nebe.

Z matematického pohledu je 13 tzv. PŘÍZNIVÝM ČÍSLEM – PRVOČÍSLEM

Nešťastná třináctka

Číslo 13 je ale také mnohými považováno za nešťastné, přinášející smůlu. Chorobný strach z třináctky se nazývá triskaidekafobie.

Číslo 13 se proto často vynechává v číselných řadách, například některé hotely nemívají 13. podlaží nebo sportovci nedostávají takové startovací číslo.

Je-li energie čísla 12 zakončující, pak 13 logicky znamená zlom, změnu, začátek něčeho nového, co ještě nemusí být hotovo, ale už se startuje. A to bývá obvykle provázeno chaosem.

Zpravidla se vždycky jedná o posun na vyšší úroveň.

Abyste se mohli posunout výš a dál a začít tvořit, je potřeba to staré „zbourat“, – a to nemusí být ani příjemné, nai snadné. Ale je potřeba vytvořit místo pro nové.

Třináctka může být jakýmsi „požehnáním v přestrojení“.

12

Všechno, co pozorujeme, že je v rámci Kosmu dokonalé, cyklické, rotační, pulsující, ucelené, navazující, vědomé, prostě Kosmicky dokonalé, to všechno je provázané symbolikou 12. 

Jsou to Božské tvůrčí principy. Když tvoříme dvanáctkově, tak výsledkem je funkční dokonalost sama. 12 x 12 = 144!

Ve hmotné formě můžete vidět tyto formy v posvátné geometrii:

Stejně tak je magická matematika vánočních nocí:

Dnes je magický den.

Finalizuje se proces tvorby.

Udržujte rovnováhu – už je vše stvořeno – teď můžete cokoliv z toho všeho ve vědomí upevňovat a stabilizovat.

Číslo 1

Číslo 1 symbolizuje stvoření a otevírá prostor pro tvoření vlastních okolností – začátek.

Jednička je v numerologii číslem, které znamená nezávislost, individualitu, zasvěcení i nové začátky. Sama o sobě se pojí s vnitřní silou.
Lidé kteří mají životní číslo 1, bývají velmi mocné osobnosti a přirození lídři.

Číslo 2

Dvojka nese energii soucitu, intuice, vnitřní moudrosti, a také duality, aktivuje schopnost vnímat energie druhých, takže snadněji dnes rozpoznáte dobro od zla. Nenecháte se opít rohlíkem.

Dvojka značí také citlivost a trpělivost.

Dohromady dávají tyto číslice součet tři, to je číslo našeho já, pocitů i souvislostí. 

Číslo 3

Trojúhelník je základní formou, skrze kterou vědomí tvoří do hmoty.

Oko Boha je zobrazováno právě v trojúhelníku.

Vše se odvíjí od nastavení vaší mysli, platí pro vás staré dobré pořekadlo:

 Od starověku má číslo 12 v různých kulturách velký význam z mnoha důvodů, od numerologických, matematických až po ty archetypální a duchovní.

Vídáte na hodinkách čas 12:12?

Dvanáct se skládá z číslic 1 a 2.

Stává se vám pravidelně, že se na hodinky podíváte zrovna v 12:12?

V souvislsoti s energií čísla 12 se jedná o něco, co přímo volá po dokončení.

Pokaždé, když uvidíte toto číslo, znamená to, že se něco blíží ke konci a zároveň k novému začátku. Pokud tedy na hodinkách pravidelně vídáte tento čas, znamená to, že brzy uzavřete určitou životní kapitolu a zároveň započnete něco nového.

12 je posvátný kód, který otevírá dveře novým příležitostem.

Číslo 12 je vnímáno jako „dokonalé“ v tom smyslu, že představuje završení cyklu. 

Tak si užívejte každé dvanáctky v radosti a s vděčností a s nadějí na vše dobré.

Vše dobré vám také pomohou nastavit VÁNOČNÍ NOCI.

13 SVATÝCH VÁNOČNÍCH NOCÍ

https://yvellerova.cz/

Andělé a všichni duchovní průvodci jsou s vámi.

Buďte šťastni a v důvěře a nebojte se požádat o pomoc.

Yvell

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *