Vítám vás
Užijte si ... dovolte si ...

všechno dobré
je možné

1. krok 

Napište si svoje záměry – plány – přání – potřeby – touhy.
Vůbec se nebojte napsat si jich hodně.
Napište si všechno, co vás jako přání nebo touha vaší duše kdy napadlo.

Neomezeně.

Se vší úctou k sobě, k tomu, co jste, kdo jste – nejste jenom tělo – tak se vší úctou se oddejte nekonečnému prostoru a důvěřujte, že jste slyšeni i viděni.

Napište si to, co si přejete v současné době:

• může to být přání z minulosti, dávné, ale stále po něm toužíte

• může to být něco nového, co vás rozechvěje, sotva na to pomyslíte

• může to být něco, co opravdu potřebujete

• myslete při tom na sebe – na svoji radost

• nestarejte se o to, JAK se to může stát, ale DOVOLTE SI to v tomhle 1. kroku „alespoň“ naspat

 

Tibetské kolo štěstí

Na obrázku je Tibetské kolo štěstí – velmi silný symbol hojnosti.
Nakreslete si ho sami, vlastní rukou, na jakýkoliv papír, jakéhokoliv formátu… 

Noste ho při sobě…

nebo vyvěste někde na oči… 

nebo obojí, prostě cokoliv. 

Dovolte si to.

Právě skutečnost, že si jej vytvoříte vlastní rukou je o to mocnější, protože:

  • myslete při kreslení na to, co byste rádi, co potřebujete
  • jenom na to myslete
  • s důvěrou se oddejte pocitu, že Vesmír (Bůh) ví HNED, bez zpoždění, o co žádáte
  • při každém tahu vnímejte svůj pocit, jaký budete prožívat, když se přání/potřeba naplní – o ten prožitek jde
  • vnímejte pocit, v plné oddanosti, že jste slyšeni, že vaše informace je okamžitě vepsána a přijata
 
 

Oddanost

1. ctnost

Oddanost, 1. část

KÓD: úcta – primárně k sobě

BRÁNA: oddanost otevírá cestu ke SVOBODĚ

CTNOST: ODDANOST

ZNAMENÍ: Skopec/Beran

POČÁTEK CESTY

Prostor kolem vás – je prostor, ve kterém je počátek i konec všeho toho, co se děje, co zažíváte.

Jako semínko potřebuje zemi, tak člověk prostřednictvím vědomí potřebuje prostor v té neviditelné zemi, kam může sadit semínka.

A kdyby jenom semínka – v tom prostoru už je všechno stvořeno. Tam je skutečný počátek i konec. Jsou tam i okna, která můžeme otevřít a začne k nám proudit energie, jsou tam brány, ze kterých vede rychlodráha všech námi stvořených obrazů do naší reality.
Cestou na té rychlodráze se obrazy proměňují ve hmotnou skutečnost.

Nekonečné vědomí – duchovní svět.

Tam zaséváme, tam zaléváme, odtamtud sklízíme. A podobně jako u rostlinky v zemi, taky někdy chvíli trvá, než se ukáže na Zemi.

My žijeme ve svém fyzickém těle na zemi a pole země je nezbytné pro náš fyzický život.

Jenomže:

V proudu minulosti se mnozí soustředili na všechno hmotné – ale stejně – než se zjevilo v realitě, mělo svůj počátek ve světě nehmotném.

Hluboké přesvědčení, že nic jiného, kromě toho, co vidíte a slyšíte neexistuje, je silný vzorec, který máme hluboko uložený v paměti těla.

Ale fyzika neviditelného pole, dnes nazývaného KVANTOVÉ pole, je pro člověka a jeho vědomí tím nejdostupnějším polem, které ho živí a může uživit ve světě hmoty.

Otevřít bránu našeho šťastného života není nic fyzicky namáhavého.

Brána není hmotná, a je to právě ODDANOST vnitřní důvěře, že když s tou bránou v duchu promluvíte, klidně i nahlas, a pak najdete cílovou stanici v sobě a probudíte ji, aktivujete, tak všechny obrazy vašeho šťastného života, uložené za tou branou, mohou vyjet ven.

Fyzika kvantového pole fungovala vždycky, i v minulosti, i v době, kdy se o tom tolik nemluvilo ani nevědělo. A v životě našich rodičů, prarodičů… se pak projevovaly skutečnosti, které odpovídaly vloženým informacím, pocitům, myšlenkám, slovům. Těm jsme se naučili i my.

Teď ale máme novou možnost. Teď o tom víme.

Teď víme, že co vložíme ve formě obrazů, představ, myšlenek, slov, pocitů… do toho neviditelného pole, tak to je velmi důležité.

Oddanost není nic jiného než aktivace naší přirozené schopnosti přijímat dary (svoje vlastní).

Ostatně pohádka Alenka v říši divů není o ničem jiném – za zrcadlem je to stejné jako za branou.

Proto je oddanost vysokou ctností, protože teprve až se s důvěrou oddáme té neviditelné síle tvoření, tak to nám teprve otevře cestu ke svobodě.

Nefunguje to naopak.

Každá lidská bytost v sobě nese božskou jiskru, což je chronicky známé tvrzení, ovšem když jej přijmeme, tak zjistíme, že to není náhodou – božská jiskra v člověku je „jenom“ potencionální spínač, žádný automatismus.

Je to možnost.

Nabízí příležitost svobodně se rozhodnout pro spojení, a nebo ne.

Božské vědomí je trvalý stav, to nic nedělá, o nic se nestará, ale člověk se může postarat o to, aby se s ním dostal do spojení.

A tahle cesta nás teď společně čeká.

Právě začínáme.

Oddanost, 2. část

Jarní rovnodennost

Jaro je obrazem dětství – a tam vše začíná, tam se vpisují do paměti těla všechny vzory.

Tak právě teď, v den jarní rovnodennosti začněte vkládat nové vzory a obrazy do svého vlastního duchovního prostoru – jako by to bylo tělo vašeho nového dítěte.

Prakticky:

–   Co jste měli rádi, když jste byli dětmi?

           o   Vneste tuhle radost do vědomí – a oddejte se té radosti

–   Co jste rádi dělali?

          o   Vložte ten obraz do svého vědomí

 

Jaro je obrazem nového růstu – růstu čehokoliv, co je ve vašem životě nové, ale muselo být zasazeno – teď už budete jenom zalévat.

Jarní očista v životě člověka může znamenat nechat se zalévat čistotu Božství a „očistit“ se od starých zátěží (strachy, smutky, obavy…)

Energie rovnodennosti přináší zprávu, že je dobré vědomě držet vnitřní čistotu, řád (něco malinko jiného než pořádek), který se začne brzy projevovat.

Je to opravdu dobrá příležitost pro nové vize, začátky, rozjezdy, inspirativní tvoření.

Takže:

Napište si svoje záměry – přání, potřeby, touhy (pokud jste tak ještě neudělali)

Napište si všechny, které vás napadnou, neomezeně. Nebojte se. Není to ni fatálního, kdykoliv všechno můžete pozměnit, upravit, doplnit…

Napište vše se vší úctou k sobě, k tomu, co jste, kdo jste – protože nejste jenom tělo – tak se vší úctou k tomu všemu pozvěte k sobě svoje duchovní průvodce a oddejte se nekonečný možnostem tvoření.

Hrejte si. Jako děti.

Realita 3D není úplně lehká, ani tvárná, ale realita kvantového pole, nekonečného informačního pole je mnohem lehčí, lehounká a tvárná, tvořivá.

Byli jsme od této možnosti odpojeni, ale teď je možnost, je otevřeno.

Jaro, jarní rovnodennost, Velikonoce – to jsou portály do světa Světla.

Jarní rovnodennost

VIDEO

Poslechněte si video s tématem JARNÍ ROVNODENNOSTI.

A potom si užijte MEDITACI nové/krásné budoucnosti.

 

Oddanost, 3. část

Velikonoce

 pokračování

P.S. Nebojte se, každý měsíc toho nebude tak moc. To jen teď v úvodu je potřeba sdělit a předat více informací.

Archanděl jara – RAFAEL – jarní obnova

Stáhněte si přílohu: Jarní obnova – vize nového života

Je to praktické terapeutické „cvičení“ přesně pro tuhle dobu!!!

„Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch roku je v jeho jaru.“

Přečtěte si také vše v textu Velikonoce – pašijový týden

 

Tradice

V sobotu před květnou nedělí začínala usilovná práce na zhotovování tzv. BERANŮ, což jsou až 3m dlouhé lískové pruty, omotané chvojím, nahoře ukončeny rozvětvením a zdobené barevnými mašlemi, krepovým papírem apod.

Následující den, ráno na Květnou neděli, se s BERANY chodilo na ranní mši do kostela, kde se posvěcovali.
Mládenci s nimi hráli soupeřivé hry, kdo komu odtrhne více mašlí.

Hospodář potom proutky z tohoto posvěceného berana zapichoval do polí, aby mu přinášela hojnou úrodu.

Pašijový týden však začíná Květnou nedělí:

  • zvaná též „palmová“ nebo „beránková“
  • je poslední nedělí před velikonocemi, která oslavuje vjezd Ježíše Krista na oslátku do Jeruzaléma, při kterém byl máváním palmových ratolestí vítán jako vítěz, král (obraz Slunce, světla, nejvyšší moudrosti, vítězství života).
  • palma nebo palmová ratolest byla v antice symbolem vítězství
 

Meditace

Velikonoce - volání nového světa

Oddanost, 4. část

Velikonoce

 pokračování

Video: Velikonoce – volání „nového světa“ s meditací

Od cca 40. minuty je jen pro vás vložena meditace „napojení na informační pole“. 

Ale poslechněte si celé.

… pokračování …

Zahrada touhy

Zahrada touhy

meditace

Zahrada touhy

Všechno se dozvíte v textu nebo ve videu (jedná se o techniku „splnění životní touhy“).

Obsah je shodný.

Můžete si vybrat, jestli číst – nebo poslouchat.

TEXT (PDF) – ZAHRADA TOUHY

Velikonoce a pašijový týden

Zde si můžete stáhnout e-knihu

A to je pro tuto chvíli vše

Buďte šťastni
 …

Další obsah vám budu zasílat e-mailem

vaše Yvell

Kdybyste se na cokoliv potřebovali zeptat, neváhejte, napište, nebo mi zavolejte:

tel: +420 606 689 357

e-mail: yvettae@seznam.cz