I přestože se do začátku srpna vlila nepřízeň letního počasí, není potřeba spekulovat nad tím, proč tomu tak je. Ale pravda je, že bouřková setmění, vítr s rozmáchnutými křídly roznáší po krajině všechny energie, které jsme do vzduchu vydechli.

Co naplat?

Ale i přesto jsou nám duchovní síly nápomocny a tarotová karta na měsíc srpen je úžasná: MISTR.

Mistrovská karta, která je sice krásná, ale zároveň je velkou výzvou.

Přijímáte?

Přijímáte tuhle výzvu?

Hlavní zprávou je: Staň se Mistrem sám sobě!

Ano, to je výzva, to je zpráva. Nádherná.

A kdyby to nebylo možné, tak by nám nebyla sdělena ani jako zpráva, natož nabízena jako výzva.

Všichni máte/máme u sebe Mistra neustále. Toho Největšího, Nejvyššího, Nejkrásnějšího, Nejlaskavějšího, Nejmoudřejšího… Nej… A přesto potřebujeme tu a tam pomoc někoho, kdo by nás vedl a převedl z aktuální situace do větší radosti, zdraví a hojnosti. To je přirozené. 

A právě důvěra v Mistra Nejvyššího, Boha, i Mistra v nás samotných nám/vám vždycky přivede do života ty nejsprávěnjší lidi, pomocníky.

 

To víte. Já vím, že víte.

Akorát nevím, jak ještě jinak říci nebo pomoci těm, kdo ho hledají.

Nevím, jak ještě jinak říci, že ho nikdo nikde najdete sedět, ležet, stát, rozmlouvat, ale že ho neustále vodíte s sebou, že jste s ním na každém kroku.

Nic nemusíte hledat tam někde, venku, jinde, ale můžete si DOVOLIT  vnímat svého Mistra skrz sebe.

Je čas DOVOLENÝCH,

tak si DOVOLTE tohle:

Dovolte si děkovat Bohu za jeho Mistrovskou službu, kterou nabízí veškerému stvoření.

Dovolte si děkovat Bohu za jeho Mistrovské vedení, které vám bez ustání, do slova a do písmene bez ustání věnuje. I přesto, že Ho nevidíte.

Dovolte si nechat Ho projevit se – a to se vždycky děje skrze tělo, mysl, pocit, zážitek, i skrze někoho jiného, jakkoliv. Dokonce někdy i humorně.

Dovolte si to.

Dovolte si všechno, co vás napadne v souladu s Láskou, dobrým záměrem, dobrem, Světlem…

Dovolte si to přijmout.

Dovolte si požádat o pomoc, a přijmout pomoc, když je nabízena, když přichází (to se zdá býti nejtěžším).

Prakticky:

Požádejte, aby vám bylo Bohem poskytnuto nějaké sdělení, které jasně rozpoznáte a budete mu rozumět tak, že jasně budete vědět, že je to Jeho vedení, Jeho sdělení.

Určitě to poznáte.

Bůh nemá jediný důvod, proč by zrovna vám to měl odepřít. Takže slpní hned.

Nenapovídejte mu, jak by to mělo vypadat, co by to mělo být, ale důvěřujte tomu, že to určitě jasně rozpoznáte.

Tak málo stačí, abyste se stali Mistrem sami sobě.

A stanete se Mistrem sami sobě – ale s Boží pomocí. S pomocí Nejvyššího Mistra, a zpravidla skrze někoho nebo něco hmotného. Protože žijeme ve hmotě.

Já jsem před lety také potřebovala nějakou zřetelnou zprávu, že „to“ je „ono“, že nemám slyšiny nebo vidiny…

A stalo se toto:

Jendou jsem takhle ležela a pocítila jsem na tváři, v jednom místě takový zvláštní pocit – něco jako zašimrání a lehký vánek… ale nebylo to zašimrání, jak to člověk zná. Bylo to malinko jiné, ale citelné a zřetelné, jako by to prostupovalo kůží až dovnitř. Ale jemně. Prostě zvláštní.

Nevěnovala jsem tomu pozornost.

Potom jsem po pár dnech usedla k meditaci, a zase se to stalo – úplně stejně. To už mě zarazilo. A napadlo mě, že je to signál Jeho přítomnosti.

Zase jsem to nechala být. A když se to stalo potřetí, už jsem věděla jasně, ale stejně jsem se ještě pro jistotu zeptala: To je ono? Tento pocit je důkazem Tvé přítomnosti?

ANO. Byla to jasná a zřetelná odpověď. Pak už jsem nepochybovala.

I vy to určitě poznáte.

A pak už s tím pocitem a myslí můžete pracovat vědomě.

Jeho přítomnost bývá vždycky tak silná, že vás to prostě dojme. Mne zpravidla až k slzám – nejnádhernější pocit, jaký v životě znám. Poznáte to určitě.

To je Mistrovské vedení.

Stát se Mistrem sám sobě neznamená, že budete ze dne na den slavní a bohatí, jako nikdo na světě, nebo osvícení či chudobní jako poslední zenový Mistr v klášteře na opuštěném místě. Kdepak.

Stát se Mistrem sám sobě je cesta, proces. Jako dítě, když se učí chodit, mluvit, číst, psát, počítat …

Ale vždycky ta cesta začíná tam, kde jste právě teď.

Co vás právě teď napadá?

Teprve od toho okamžiku, od okamžiku rozhodnutí, DOVOLENÍ si toho či onoho, SE  mohou ZAČÍT DÍT nádherné změny.

Taky to neznamená, že člověka nepotkají temné dny či noci, Nebo se vypaří těžkosti z okolního světa, to ne, ale s úplně jinou energií, s úplně jiným životním pocitem je budete zvládat.

Je to nádhera.

Není náhoda, že tato karta padla na měsíc srpen, v době energií Lví brány, v této době, Covidové, protože je jednoznačnou zprávou, že je NEJvyšší čas myslet na sebe v dobrém a nechat se doprovázet a inspirovat tím Nejvyšším Mistrem – Bohem, Láskou.

Láskou k sobě to začíná.

Dovolte si to. V doprovodu Světla a Moudrosti a ku prospěchu všech zúčastněných.

Dovolte si důvěřovat, že existuje řešení každé situace.

 

Buďte šťastni

S láskou a vděčností

Yvell

Můžete přijmout velkorysou nabídku Fraktální terapie – pouze do 11. 8., kdy končí proudění mocné energie Lví brány.

Můžete další informace sledovat také na stránce Ligt.Sofie nebo v uzavřené FB skupině Vědomí radosti, kde právě běží terapeutické „hry“ (techniky) úplně zDARma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *