Žezlo vlády převzal Jupiter – teď bude celý rok držet mocnou ochrannou ruku nad všemi ctnostmi, kterým vládne, které pomáhá lidem rozvíjet – PRAVDA, DODRŽOVÁNÍ SLIBU, ČEST, ODPOVĚDNOST (osobní), SPRAVDLNOST, ODVAHA, UŠLECHTILOST, TOLERANCE…

Cit:

Není divu, že v astrologii se Jupiter dříve nazýval „Velké štěstí“, vždyť Fortuna (Štěstí) je jeho dcerou.

Astrologický Jupiter symbolizuje velkorysou dobrotu, štědrost, velkodušnost, ušlechtilost, benevolenci, optimismus a toleranci … a v astrologii se odedávna považoval za druhé „malé slunce“.

Přihrává člověku do cesty šance a příležitosti. Sám expanzivní, rozšiřuje i duchovní obzor člověka, … pomáhá překonávat překážky, dodává víru, optimismus, schopnost růstu a velkorysost, umožňuje dosáhnout uznání, získat pocty a slávu.

Moudrost, o níž hovoříme v souvislosti s Jupiterem, je vším jiným než vypočítavým chytráctvím, je jeho pravým protikladem. … Jupiter se sice musí prosadit v konkrétním životě pomocí Merkura (výřečnosti a kombinační inteligence) … Ale Merkur a Jupiter jsou protiklady. Stojí oproti sobě ve zvěrokruhu; jsou podobní a protikladní zároveň.

Merkur vždy potřebuje čerpat z hluboké a v podstatě z nevyslovitelné moudrosti Jupitera, pokud nemá zůstat jen mělkou hrou se slovy a prázdnou spekulací.

Jupiter je sférou myšlenek, které se neřídí podle momentálních okolností a příležitostí. …Na rozdíl od Merkura… Jupiter je „intelekt“, z něhož byl stvořen vesmír.

Andělé v šestém nebi se nazývají duchy moudrosti, protože jejich úkolem je uspořádávat mnohost jednotlivých (pra)příčin stvořených věcí do moudrého souladu.
To však není nic jiného než sféra Sofie. Nebeské moudrosti, té, která byla dříve, než byla zem. (konec cit)

(Výběr z citací z knihy Emila Páleše, Angelologie dějin 1.)

A teď?

Krásně se to čte, viďte? Nepochybně všichni souhlasíte, ba se radujete, že takové energie nás budou v roce 2022 provázet.

Opravdu skvělé a nadějné, jenže má to jedno ALE.

Jupiterské energie jsou, a také budou, nekompromisní v tom směru, že lež, přetvářka, podvod, zbabělost, plno řečí, ale skutek utek… to vše a mnoho podobného je Jupiteru naprosto cizí a letos se nebude moci nikde nikdo s takovými úmysly či projevy skrýt.

Nebudou podporovány, chráněny ani skrývány. Mohou být ovšem skryty zrakům a vnímání těch, kdo se v oněch neřestech ocitají. Zpočátku se těmto lidem může zdát, že všechno běží postaru, ale nakonec pocítí ve vlastních životech, že to nebylo až tak ku prospěchu. Ani jim, ani nikomu blízkému.

Planeta Jupiter se totiž bude pohybovat několik měsíců ve znamení Ryb, které je posledním znamením zvěrokruhu, takže se bude jednat o dokončování stávajícího procesu, proto mohou mít ti, kteří lžou, pocit, že se nic neděje. Ale posléze přejde Jupiter do znamení Berana, které je prvním znamením zvěrokruhu – a to je nová cesta. Jiná.

Ta předchozí je příležitostí a přípravou na tu novu cestu.

VĚDOMÍ CTNOSTÍ

Nic jiného po nás nebudou duchovní energie žádat než VĚDOMÍ CTNOSTÍ. V tomto případě těch JUPITERSKÝCH. Vědomí je podstatným krokem pro jejich praktické uskutečňování.

Každý, kdo si zvolí pro svoji životní cestu jupiterské ctnosti, bude mocně podporován.

Jako obvykle – praktická doporučení.

V mnohých se může ozvat strach, že neví, jak takové vysoké ctnosti prakticky realizovat v tomto světě, který se propadá do jupiterských neřestí (lži, podvody, přetvářky…), a ve kterém už je těžko rozpoznat co je co.

Anděl řekl: Neboj se.

Vím, opakuji se v tomto sdělení mnohokrát, ale nelze jinak.

Nebojte se.

Nemusíte dělat nic nadlidského, co by vás ohrozilo na životě. Nemusíte se s odvahou vrhat do předem prohraných bojů. Ale stačí se pro tyto ctnosti vědomě rozhodnout.

A pak dovolit duchovním průvodcům, aby vás vedli životem tak, aby to bylo ku prospěchu vašemu i všech zúčastněných.

Dokonce nepochybuji o tom, že začnete zažívat zázraky. Protože Štěstí je dítětem těchto rozhodnutí.

Sféra nebeské moudrosti (Sofie) je sice nad lidským chápáním. Ale je v lidských silách důvěřovat, oddat se Božství a nechat se s důvěrou vést.

Sofie spolu s Fortunou a Jupiterem budou přát každému ctnostnému kroku, a navíc budou podporovat mnohá rozhodnutí, která povedou jak k ochraně, či snad záchraně matičky Země, tak k pomoci ženám samotným v jejich úctyhodných aktivitách. Osobních, domácích i pracovních.

Na FB stránce Light.Sofie, na IG Ligt.Sofie i v uzavřené skupině Vědomí radosti se i já tomuto tématu budu věnovat v letošním roce více než jindy.

Nicméně – nic se nemůže ani stát ani změnit, pokud to člověk neudělá.

„Dělání“ ale nemusí znamenat hned vše a najednou uskutečnit, kdepak, jenom je potřeba „aspoň“ začít.

Jako v pohádce o Třech přadlenách – dokud nevezmete do ruky vřeténko a nezačnete příst, byť pohádkový úkol zněl, že je potřeba upříst všechen len v místnosti za jednu noc… tak teprve až vezmete pomyslné vřeténko do ruky, teprve potom vás zahalí veškerá duchovní pomoc.
Dřív ne.

Nebojte se.

S odvahou a důvěrou, s odhodláním pro vše dobré, s laskavou tolerancí vůči rozhodnutím jiných… vezměte vřeténko jupiterských ctností a staňte se pozorovateli vlastního života.

S takovým rozhodnutím se před vámi otevře skutečně Nová Země.

Moc to přeji všem, vám i sobě.

Buďte šťastni.

Yvell


P.S. Určitě si nenechte ujít krásný novoroční DAR – 12 DUCHOVNÍCH BRAN (*napsáno v lednu – nyní – na jaře – již běží)

P.P.S. Ale určitě doporučuji (*aktualizováno v květnu 2022):

7 SVATOJÁNKŮ – 21 denní on-lin kurz s podpůrnými energiemi svatojánského období

a

DUCHOVNÍ PORTÁL podnikání – 3 MĚSÍČNÍ KURZ

 —

Citace: Páleš E.: Angelologie dějin 1, Bratislava, 2004
Já vám knihu nesmírně doporučuji. Stejně tak vám celou svou bytostí doporučuji studium Pálešovy školy Angelologie, která je manifestací ctností a moudrosti a já do smrti nepřestanu za ni vyslovovat vděčnost.

Knihu si můžete pořídit zde a také se můžete zapojit do kruhu podporovatelů.


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Yve-cista.jpg.
Mgr. Yvetta Ellerová, „ladička“ pozemského a andělského světa, certifikovaná terapeutka – psychologie emocí (20 let), autorka programu Light.Sofie, antroposofka (35 let), specializovaná na 7 Archandělů v rytmu života člověka (15 let).

FB – uzavřená skupina VĚDOMÍ RADOSTI

FB stránka LIGHT.SOFI

INSTAGRAM: @lightsofie

web: https://yvellerova.cz/terapie/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *