Určitě mnozí znáte knihu Vzestup po úrovních Vědomí od Davida Hawkinse, kterou zmiňuji právě dnes, právě v tuhle chvíli, a to v souvislosti s energiemi, které na Zemi sílí.

(Anotace): Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních. Dr. D. Hawkins, který zažíval pokročilé stavy vědomí již od dětství, je pojmenoval podle subjektivních prožitků, které na každém stupni převládají, a podle energie jejich pole jim přiřadil číselné hodnoty od jedné do tisíce (kde 1000 označuje, stav nejvyšších avatarů, Krišny, Zarathuštry, Buddhy a Ježíše Krista). Popisuje, jakým způsobem se na různých stupních vědomí chová lidské ego a jak se projevují jeho přirozená omezení. Dává praktické rady, jak můžeme na jednotlivých úrovních překonat s nimi související bloky, a tak každou z nich postupně transcendovat a připravovat se na pokročilé stavy vedoucí až k Osvícení. Kniha tedy není jen analýzou, ale především praktickou příručkou.

Kdybych byla slovně radikální, řekla bych, že probíhá energetický přesun do vyšší úrovně vědomí, ale zůstanu nohama na zemi a řeknu „jen“, že ať se tak děje či nikoliv (a ono se tak děje), tak každé bytosti je nabízena možnost se spojit, neboli napojit.

Prakticky to znamená, že je člověku nabízena možnost ocitat se (vědomím) ve více a více přirozenějším životním stavu.

Prakticky to neznamená nic jiného, než si být vědom téhle možnosti, a formovat svoje vědomí skrz vděčnost do vědomé radosti.

Takový proces se děje nenápadně, tiše, ale vyžaduje KLID. Tělo, emoce i mysl v KLIDU.

Jako všechny zákony života, tak i tenhle je jednoduchý: stačí, když si budete opakovat slovo KLID.

KLID. KLID. KLID.

Ať se děje. (Ať se „to“ děje).

A hned se to děje.

Všichni to znáte – když je člověk v nějaké těžkosti, tak si často nahlas říká: „Klid, Yvell, klid…“

Duchovním vládcem tohoto roku (i celého 72letého období, které započalo v roce 1989) je planeta Jupiter a Archanděl Zachariel.

Planeta Jupiter je v rovině ctností planetou štěstí, moudrosti, vzestupu… což je potenciál. Samo se nic takového neděje, ba naopak může se stát, že se na zemi projeví i negativní síly této planety (neřesti).

Každopádně vše se děje v souladu s úrovní vědomí jednotlivých lidí.

Moje doporučení pro tohle období tedy je:

Vůbec si nedělejte starost s tím, v jaké úrovni vědomí se ocitáte, protože člověk „mentálně zdravý“ má tendenci snižovat svoje sebehodnocení, posuzovat se níže, což je do určité míry přirozené i zdravé.

Ale v tomto případě si HREJTE na nejvyšší možnou rovinu, do jaké vás vaše emočně-mentální naladění pustí, protože tím budete takovou životní rovinu aktivovat, více si ji uvědomovat a současně i prožívat.

Jako děti. Ty si také bez obav hrají na nejmoudřejší krále, prince a princezny, na nejdokonalejší lékaře, učitele, zedníky nebo kuchaře. Kdyby jen hrají, ony se tak skutečně cítí.

Tím se budete dostávat do většího a příjemnějšího souladu s aktuálními energiemi.

A tak i do přirozenějšího životního stavu.

Tak se staň.

Přeji nádherné jaro.

Yvell


Související článek s aktuálními energiemi:

Mgr. Yvetta Ellerová, „ladička“ pozemského a andělského světa, certifikovaná terapeutka, autorka programu Light.Sofie.

FB – uzavřená skupina VĚDOMÍ RADOSTI

FB stránka LIGHT.SOFI

INSTAGRAM: @lightsofie

Země obrů:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *