Konjunkce Jupiteru a Neptuna, která se opakuje jednou za 13 let (naposledy se Jupiter s Neptunem spojili ve znamení Vodnáře v roce 2009).

Ovšem ke konjunkci Jupiteru s Neptunem ve znamení Ryb (což bude letos) došlo naposledy v roce 1856.

Konjunkce se odehraje na 23. stupni znamení Ryb a proběhne ve dnech 9. až 12. dubna 2022.

Tentokrát je celý obsah nahrán ve videu na YouTobe.

Můžete si přečíst související články:

Rok 2022 – velká pomoc Jupitera, Fortuny a Sofie

Neztrácejte ani vteřinu (článek z ledna 2022)

Konečně – všechny jsou v podobném duchu: duchovní síly nás žádají o pomoc, o aktivní vědomou spolupráci na dobrém.


Pro ty, kdo nemohou poslouchat, tak si text můžete přečíst – přepsala jsem jej:

Pouze 4 dny bude trvat vzácná konstelace – konjunkce Jupiteru a Neptuna, která se opakuje jednou za 13 let (naposledy se Jupiter s Neptunem spojili ve znamení Vodnáře v roce 2009).

Ovšem ke konjunkci Jupiteru s Neptunem ve znamení Ryb (což bude letos) došlo naposledy v roce 1856.

Konjunkce se odehraje na 23. stupni znamení Ryb a proběhne ve dnech 9. až 12. dubna 2022.

A co to znamená pro nás?

Lidstvu je na pár dnů darována ohromná příležitost aktivovat v sobě možnost, kterou je „uzdravení“ a regenerace v duchovní oblasti, a s tím ruku v ruce i na fyzické rovině.

Protože Jupiter v této konstelaci (v konjunkci s Neptunem – který souvisí s duchovní sférou, s tvořením, uměním… fantazií) všechno posiluje.

Jupiter aktivuje a posiluje úplně všechno, s čím je v nějaké souvislosti, nebo můžeme říci s čím je v doteku. V souvislosti a v doteku je se vším, co se děje, se vším, co děláme, myslíme, cítíme, tvoříme.

Takže pokud bude myšlení a cítění lidí ve strachu, nejistotě, úzkosti, tak Jupiter bude posilovat tuhle variantu života – strach, nejistotu, úzkosti, bolesti.

Teď máme svou budoucnost 4 dny ve vlastních rukou – dávejme si tedy velký pozor na vše, co vydechujeme (v myšlenkách, pocitech, slovech, činech).

Pokud bude naopak myšlení, cítění a konání lidí v proudu důvěry a vzájemnosti, lásky a naděje, zdraví a hojnosti, radosti, pak bude Jupiter posilovat tyto energie.

Určitě rozumíte.

Co tedy můžete udělat prakticky?

Zkuste si co možná nejčastěji uvědomit, co vysíláte do prostoru? O čem často mluvíte, jak se obvykle cítíte?

Je to strach, obavy a nejistota, představy děsivé budoucnosti? Pocity viny? Selhání? … Tak taková varianta života bude Jupiterem mocně podporována a takový svět se bude dříve či později manifestovat v realitě.

Nebo zažíváte pocity vděčnosti a důvěry, že přese všechno aktuální dění je svět krásný, že je v něm prostor pro radost, zdraví i hojnost, dokonce v plné svobodě (to už skoro nikoho ani nenapadne, protože jsme si pozvolna zvykli na všechna ta omezení), tak tohle bude také mocně podporováno.

Současná společensko-politicky-světová situace je v takové fázi, že dokud neotočíme pozornost sami k sobě, k vlastní pozornosti k tomu, co žijeme, jak se v tom životě cítíme (a proč?), k vlastní moudrosti – tak se nic ve vnějším světě nemůže změnit.

Onu vnitřní moudrost rozpoznáte velmi snadno právě díky svým pocitům.

To, v čem je vám dobře, to je zpravidla v souladu s plánem duše, to jak se cítíte, to je nejčistší a nejpravdivější odpovědí na to, zda jste na správné cestě.

Neznamená to, že se vám budou vyhýbat těžkosti nebo že hned teď budete žít v blahobytu, klidu, lásce a porozumění všech a všude, ale budete vědět, zda jste na správné cestě, zda jste v dobrém proudu.

Já se ocitám ve stejném světě, jako vy – já vím, co je to nouze, co je to být bez práce, co je to být nemocná, vážně nemocná… co je to mít postižené dítě, nemocného tatínka…

A přesto neúnavně (no, někdy s velkou únavou, to přiznávám) pokračuju v pozornosti ke všemu dobrému, co jen to je možné.

Protože pokud nedokážeme změnit v sobě rozhodnutí pro život v plné radosti, zdraví, kráse, hojnosti – i přesto, že to ještě teď nevidíme v realitě a i přesto, že okolnosti jsou složité – tak pokud tohle nedokážeme udělat my sami, pak se to nikdy nemůže stát a nemůžeme to zažívat ve vnějším světě.

Na počátku stačí většinou rozhodnutí. Rozhodnutí pro dobré, rozhodnutí pro změnu. Rozhodnutí pro dobrý pocit.

Ono rozhodnutí pro změnu je pro duchovní pomocníky úplně dostačující. A vám samotným to hned změní životní pocit.

Pocit je totiž magnetem pro realitu.

Dokud si budete myslet, že jsou to vnější vlivy a okolnosti, které vás omezují, tak těmto vlivům a okolnostem dodáváte sílu a energii k životu a nemůže se změnit nic ani ve vašem osobním životě, natož ve světě.

Dokud si budete myslet, že jsou to politici, kteří způsobují těžkosti a nebo budete čekat, že vás dokonce zachrání, tak budete dodávat sílu jejich rozmarným plánům, ale vám to pravděpodobně život nezmění.

Všichni máme svobodnou vůli a každý sám se můžeme svobodně rozhodnout, jaké představy budeme vysílat do kosmického vědomí.

Teď.

Podívejte se třeba hned teď na svoji situaci – co vás brzdí? Co vás blokuje? Co vám bere sílu?

Jakmile si to uvědomíte, tak potom toto vše bez kritiky nechejte být. Ono to samo uvadne, když nebude vyživováno. Jako byste ta omezení odpojili od zdroje.

Jako byste vytáhli šnůru z mobilu a nenabíjeli jeho negativní obsah.

Jako byste se vy sami stali takovým velkým novým mobilem, který je naplněn úplně novým obsahem a ten připojíte ke zdroji a víte, že kdykoliv se toho dotknete (vlastního těla), tak se spustí ony nádherné obsahy. Bez závislosti na tom, co se děje ve vnějším světě.

Tohle podobně činí Jupiter – aktivuje vše, čeho je mu ve vnějším světě umožněno se dotknout.

A my jsme ti, kdo nabízejí k doteku obsahy.

Pokud to neuděláme my, pak tak učiní jiní, podle jejich představ, nebo vlády světa podle jejich představ a my se staneme jen vězni jimi tvořeného světa. Světa podle představ jiných, ne podle našich.

Pokud ve svých osobních životech neuděláte vy sami (alespoň) rozhodnutí pro důstojný život, pak všechny příčiny stávajících těžkostí zůstanou aktivní, ba dokonce začnou sílit.

Svou obětavostí (obětováním se negativnímu působení) nikomu neposloužíte, určitě ne sobě, ale naopak spustíte proud aktivní negativity na dalších minimálně 12 let.

Teď je ideální časoprostor tvořit nové obrazy svého vlastního života, a to pak napomůže tvoření i nových struktur společenského života.

A to s plnou důvěrou, že duchovní síly – v tomto případě i planetární konstelace budou vaše záměry posilovat.

Všechno začíná v představě – z té představy má člověk nějaký pocit a ten je komunikačním kódem s Božstvím.

Pocit z nádherné představy je silným zápisem v informačním poli.

Dovolte si to.

Dovolte si vypnout staré programy a dovolte se napojit na zdroj nejčistší moudrosti, zdraví, radosti a hojnosti na všech rovinách.

Není to žádná extrémní námaha, nemusíte nikam chodit, nikde demonstrovat, ale zkuste alespoň jeden den fungovat v takové pozornosti. A uvidíte.

Ideálně těch 2x pár dnů: od 9. do 12. dubna.

Teď se ocitáme v období, kdy se rozhoduje, co bude v následujících časech viditelné v realitě.

Teď se ocitáme v období, kdy nabízíme duchovním silám k doteku to, co mohou posilovat.

Teď je jenom teď.

Teď vydechujeme z prožité představy pocit do proudu budoucnosti – tedy to, co POTOM uvidíme a prožijeme v realitě, ve hmotě.

Jenomže žádné potom neexistuje. Jenom teď je příležitost pro rozhodnutí – co budete říkat, na co budete myslet – pro jaký životní pocit se rozhodnete.

Kolektivní vnímání a cítění

V takovém snažení se potřebujeme propojovat, vzájemně sdílet, podporovat se – protože Jupiter s Neptunem se ocitají ve znamení Ryb, což symbolizuje kolektivní vědomí v duchovní rovině, přesněji kolektivní emoce, prožívání.

Kolektivní – to je teď aktuální téma.

Ocitáme se v období, kdy dochází k lámání chleba – a kdy se rozhoduje o tom, zda se z téhle civilizaci stane

nebo

To si teď volíme. Teď o tom my sami rozhodujeme.

(Samozřejmě tvůrci své budoucnosti jsme neustále, a neustále budeme, ale teď je mimořádně příhodná situace.)

Je to opravdu jen a jen na jednotlivých lidech.

Nevznikne to samo sebou, ale to je výsledkem lidského tvoření.

A ono tvoření začíná ve vědomí každého jediného člověka, tedy v tom, jaké emoce a myšlenky vysílá do kolektivního vědomí (o činech ani nemluvě, ale ty jsou zpravidla projevem předchozích myšlenek a pocitů)

Buďte si prosím vědomi svých pocitů, myšlenek a slov.

Slovo je čin.

Píšu o tom už léta opakovaně znovu a znovu a nevzdávám se naděje, že bude v co největší možné míře pochopeno a hlavně uchopeno.

V dubnu začíná nový 12letý cyklus Jupitera a Neptunu – tahle energie nás bude provázet další 12let.

Nemůžeme očekávat od politických mocichtivců, že by se rozhodli pro lásku, zdraví, svobodu každého člověka… to ne, protože by to omezilo jejich osobní zisky. Na lidstvu jako celku jim pravděpodobně nezáleží.

Proto je teď nejpříznivější doba pro osobní, jedinečnou a originální realizaci vlastních forem života. Ku prospěchu všech.

Na taková rozhodnutí čeká celý Vesmír.

TEĎ.

Tak se staň.

Buďte šťastni.

Yvell


A níže Citace z odkazu: https://www.horoskopy-online.cz/jupiter-konjunkce-nep

Spojení Neptunu s Jupiterem je konstelací altruismu, soucitu, laskavosti, skupinových zájmů a léčení.

Jupiter se 12. dubna 2022 spojí s Neptunem ve znamení Ryb. Jupiter je planetou nových příležitostí, růstu a optimismu.

Neptun symbolizuje svět mysticismu, fantazie, kreativity a inspirace.

Ve společnosti se tato konstelace projeví pozitivními změnami v oblasti náboženství, spirituality, vědy, v médiích a v umění, hlavně v hudbě a ve filmu.

Spojení Neptunu s Jupiterem je konstelací altruismu, soucitu, laskavosti, skupinových zájmů a léčení.

Toto je poměrně vzácná konstelace, která se opakuje jednou za 13 let.

Naposledy se Jupiter s Neptunem spojily ve znamení Vodnáře v roce 2009.

Ve znamení Ryb došlo ke konjunkci Jupiteru s Neptunem naposledy v roce 1856.

Konjunkce se odehraje na 23. stupni znamení Ryb a proběhne ve dnech 9. až 12. dubna 2022.

Ve stejnou dobu budou Dračí hlava a Dračí ocas na ose znamení Býka a Štíra v příznivém postavení.

Dračí hlava a ocas jsou v astrologii spojovány s karmou.

Dá se očekávat, že duben 2022 bude významným celosvětovým bodem obratu a síly zla budou ztrácet.

Protože Dračí hlava a ocas jsou spojovány s karmou, dají se v dubnu očekávat nějaká skandální odhalení v politice, v církvi a v královských rodinách kvůli penězům, dědictví, sexuálním vztahům anebo pornografii (Štír je znamením sexuality).

Konjunkce Jupiteru s Neptunem by mohla vrátit sexu duchovní stránku. Mohlo dojít ke změnám ve spojení sexu a peněz.

Toto planetární postavení ukazuje na odklonění lidí od tradičních náboženství k novým duchovním směrům. Přinese boom spirituality.

Lidé se budou více zajímat o psychologii, léčitelství, paralelní světy, spánek, sny a meditaci.

To, co bylo dříve považováno za alternativní směr, se bude stávat mainstreamem.


P.S. Určitě si nenechte ujít krásný letní 21 denní kurz:

7 SVATOJÁNKŮ – 21 denní on-lin kurz s podpůrnými energiemi svatojánského období

a

DUCHOVNÍ PORTÁL podnikání – 3 MĚSÍČNÍ KURZ


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Yve-cista.jpg.
Mgr. Yvetta Ellerová, „ladička“ pozemského a andělského světa, certifikovaná terapeutka – psychologie emocí (20 let), autorka programu Light.Sofie, antroposofka (35 let), specializovaná na 7 Archandělů v rytmu života člověka (15 let).

FB – uzavřená skupina VĚDOMÍ RADOSTI

FB stránka LIGHT.SOFI

INSTAGRAM: @lightsofie

web: https://yvellerova.cz/terapie/.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *